Pressmeddelande -

Regeringen bör ompröva buggningsförslag efter KU-kritiken

Ett enigt konstitutionsutskott riktar idag allvarlig kritik mot regeringens förslag om så kallad buggning och preventiva tvångsmedel. Utskottet konstaterar att man inte har någon annan uppfattning än lagrådet när det gäller behov av rättssäkerhetsgarantier och förtydliganden i de förslagna lagarna. Konstitutionsutskottet tillstyrker inte förslagen i sin nuvarande form. -Den kritik som vi i konstitutionsutskottet enats om är allvarlig. Den delas av lagrådet, ett antal juridiska instanser och remissinstanser. Trots all tid man har haft på sig att ta fram ett förslag som håller, även när det gäller rättsäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, har man misslyckats. Det talar för att de utlovade förslagen om kontroll av tvångsmedlen inte heller kommer att presenteras inom rimlig tid, säger Mats Einarsson (v) i KU. I betänkandet konstaterar KU att lagförslagen i fråga är sådana att de omfattas av regeringsformens minoritetsskyddsregler. Vänsterpartiet kommer i enlighet med dessa regler lägga fram förslag om bordläggning. Med stöd av miljöpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna kommer ett sådant yrkande gå igenom. -Det är ett väntat och välkommet besked att reglerna om minoritetsskydd är tillämpliga. Men med den kritik som nu åter riktas mot förslagen borde kanske regeringen ta en ordentlig funderare över om man inte ska ta konsekvenserna fullt ut och dra tillbaka propositionerna, säger Rolf Olsson (v) i justitieutskottet. För mer information: Mats Einarsson (v), konstitutionsutskottet, tel. 070-343 96 31 Rolf Olsson (v), justitieutskottet, tel. 08-786 46 50 Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig (v), justitiedepartementet, tel. 08-405 25 79

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64