Pressmeddelande -

Satsar verkligen regeringen på välfärd?

Vänsterpartiet kommenterar det ekonomiska läget i landets kommuner i "Kommunekonomisk rapport 2008".

"Satsar verkligen regeringen på välfärden?", frågar Ulla Andersson ekonomisk talesperson på Vänsterpartiets. "Att värdesäkra statsbidragen är att satsa på välfärden och investera för framtiden".

Rapporten innehåller underlag om riksdagspartiernas ekonomiska politik gentemot kommunerna. Vänsterpartiet är ensamt om att lägga förslag om att räkna upp de generella statsbidragen till kommunsektorn.

Vänsterpartiet vill visa på behoven av att värdesäkra statsbidragen till våra kommuner och landsting och menar att bidragen behöver räknas upp. Regeringen i sin tur, föreslår inga höjningar eller regleringar av statsbidragen.

Lågkonjunkturen är här och antalet varslade arbetstagare har inte varit så många på 15 år. Samtidigt vet vi att det finns stora behov att fylla inom välfärdområdet, men regeringen väljer istället att förvärra lågkonjunkturen och försvaga välfärden bl.a. genom att frysa statsbidragen till kommuner och landsting. Omräknat i pengar motsvarar frysningen av statsbidragen närmare 13 700 heltidstjänster eller 3 miljarder 2009 och 6 miljarder 2010.

Vi borde satsa och blicka framåt, då är en uppräkning av statsbidragen nödvändiga. Det är vad SKL efterfrågar ochvad människor prioriterar.

Vänsterpartiet vill investera för framtiden - att värdesäkra statsbidrag är ett steg i den riktningen.

Hela den kommunekonomiska rapporten 2008 finns i sin helhet här.

Ulla Andersson Tel: 08-7866400
ulla.andersson@riksdagen.se

Anna-Maria Westwood Tel: 08-7866400
anna-maria.westwood@riksdagen.se

Vänsterpartiets pressjour: 070-6200064

 

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • ekonomisk rapport
  • välfärd
  • statsbidrag

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64

Relaterat innehåll