Pressmeddelande -

Staten bör ta hela kostnaden för Citybanan

Vänsterpartiet tycker att det är bra att regeringen inte river upp beslutet om att bygga Citybanan. Men vänsterpartiet riktar skarp kritik mot finansieringen av järnvägsbygget. - Staten borde ta hela kostnaden för Citybanan. Nu tvingas skattebetalarna i Stockholmsregionen och i Mälardalen att betala ett antal miljarder för ett projekt som är av nationell betydelse, där regeringen borde ha hela ansvaret, säger Peter Pedersen, ledamot i riksdagens trafikutskott (v). Vänsterpartiet föreslog i sin vårbudgetmotion ett nytt sätt att finansiera satsningar på infrastruktur genom lån via Riksgäldskontoret. - Om staten använder en investeringsbudget och lånefinansierar investeringarna istället för att direktavskriva dem så frigörs stora resurser. Med vänsterpartiets modell kan staten ta hela kostnaden för Citybanan, vi kan öka banunderhållet och investera ytterligare 12 miljarder i järnvägen, säger Peter Pedersen. Kontakt: Peter Pedersen, riksdagsledamot, 0703-43 97 54 Mikael Gustafsson, politisk sekreterare, 0703-94 76 51 Matti Kataja, pressekreterare, 0709-28 30 10

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64