Pressmeddelande -

Statsministerns lön bör sätta tak

Marianne Berg:

Sätt lönetak vid statsministerns nivå!

Dagens Nyheter uppger 19/11 att Postens vd Lars G Nordström får 11 miljoner kronor om året i lön. Dessutom får han en pension om närmare 5 miljoner kronor från sin tidigare tjänst som vd för delstatliga Nordea.

Postens styrelseordförande och tidigare Teliachefen Marianne Nivert rekryterade Lars G Nordström, som gått i pension från Nordea våren 2007, till ny vd för Posten i juni i år. Nordström får en månadslön på 900 000 kronor, närmare 11 miljoner kronor om året, från Posten. Därutöver har han en pension på närmare 5 miljoner från sin tidigare tjänst som vd för delstatliga Nordea.

Postens tidigare vd Erik Olsson hade en månadslön om ca en halv miljon kronor och dessutom pensionsavsättningar och bonus.

Lars G Nordström har utöver sin lön och pension även andra inkomster: styrelsearvoden från Nordea om cirka 800 000 kronor, samt från delstatliga Telia Sonera om cirka 400 000 kronor per år.

- Detta är helt orimliga och provocerande ersättningsnivåer, säger Marianne Berg. Inkomst- och förmögenhetsskillnaderna i Sverige ökar snabbt, och att staten bidrar till detta med fantasilöner som betalas av skattemedel är givetvis helt oacceptabelt.

Vänsterpartiet har upprepade gånger motionerat om att det ska sättas ett lönetak för statliga tjänster. Ingen statligt anställd ska ha högre ersättning än statsministern, anser Vänsterpartiet.

Mer information:

Marianne Berg, riksdagsledamot (v), konstitutionsutskottet, tel. 070-236 01 12

Ulla Andersson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet, tel. 070-237 99 91

Länk till Motion 2006/07:Fi205 Lön och avgångsvederlag

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GU02Fi205

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64