Pressmeddelande -

Ta hem trupperna!

USA:s krig i Afghanistan har skördat otaliga civila offer och den fred man sa sig vilja främja har under de gångna åtta åren blivit allt mer avlägsen. Med anledning av det ställer Vänsterpartiet två krav i ett internationellt kongressuttalande: Öka biståndet och ta hem de svenska trupperna.

Man understryker att den avgörande frågan är hur den afghanska befolkningen så fort som möjligt ska få åtnjuta fred och få sina mänskliga rättigheter respekterade. Det gör man bäst genom ett starkt och aktivt biståndsarbete parallellt med en bred och inkluderande försoningsprocess och truppborttagande, menar partiet i det nya uttalandet.

- Uttalandet visar att vi har en sammanhållen politik för fred i Afghanistan, baserad på solidaritet med det afghanska folket, säger Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson riksdagsledamoten Hans Linde och fortsätter:

- Det är också ett verktyg, så att vi kan möta väljarna med självförtroende och argumentera för en ny svensk strategi för Afghanistan.

För mer information, kontakta:

Hans Linde: 070 290 0740

Vänsterpartiets presstjänst: 070 620 0064

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64