Pressmeddelande -

Tendentiös rapport om avgasutsläpp

Vänsterpartiets kansli, Klas Rönnbäck, miljöpolitisk sekreterare, 508 29502 070-47 29 502 TENDENTIÖS RAPPORT OM AVGASUTSLÄPP Igår presenterade Motormännens riksförbund en jämförelse mellan utsläpp från bilar och bussar. Bussarna skulle utgöra ett större miljöproblem än bilar, hävdade bilförarorganisationen. Jämförelsen är mycket missvisande och urvalet av jämförelsevariablar är tendentiöst. - Motormännen har ju bara tittat på ett enda av trafikens alla utsläpp; kväveoxider. De blundar samtidigt för trafikens alla andra utsläpp, till exempel koldioxid, partiklar, kolmonoxid och kolväten. För inget av dessa utsläpp klarar bilen konkurrensen med bussar, enligt samma statistik som Motormännen baserar sina beräkningar på. Framförallt inte i rusningstrafik då det är hög användning av kollektivtrafiken. Varför vill Motormännen att inte tala om detta?, säger Margareta Olofsson, vänsterpartiet och socialborgarråd. Motormännen framhäver kväveoxidutsläppen därför det länge inte har existerat några goda tekniska lösningar för att rena just kväveoxider från dieselfordon, som bussar och lastbilar. På senare år har sådana dock utvecklats - inte minst tack vare mer stränga lagkrav även på detta område. Omställningen av dieselfordonsparken har tyvärr ännu inte hunnit lika långt som den har gjort för bensinfordonsparken, vilken under snart tjugo år ställts om till att använda katalysatorer. En vidare minskning av utsläppen från dieselfordon är dock på väg. Ny lagstiftning ställer krav på minst trettio procents utsläppsminskning inom tre år, och lika mycket till under ytterligare en treårsperiod. - Utsläpp av kväveoxider är ett av problemen med förbränningsmotorer. Därför håller majoriteten i Stockholms stad på att utveckla alternativa drivmedel. Nya försök med biogas- och bränslecellsdrivna bussar inleds i samarbete med SL. Om de slår väl ut kommer de leda till en radikal utsläppsminskning. Det är också viktigt att påpeka att kollektivtrafiken inte bara består av bussar - mycket spårbunden trafik kommer också att kunna byggas ut tack vare de trängselavgifter Motormännen är motståndare till, säger Ann-Marie Strömberg, vänsterpartiet och ledamot i gatu- och fastighetsnämnden. - Påståendena om att bilar skulle vara miljövänliga är knappast förvånande, med tanke på budskapets upphovsman - Motormännen. Namnet talar ju tydligt om vilken intressegrupp de företräder. Att de är motståndare till trängselavgifter förvånar därför inte heller, eftersom avgifterna främst skulle komma att drabba medelålders män med hög inkomst, fortsätter Strömberg. Mer info: Margareta Olofsson, socialborgarråd 070-47 29 519 Ann-Marie Strömberg, ledamot i gatu- och fastighetsnämnden, 070-752 54 83 Klas Rönnbäck, miljöpolitisk sekreterare, 070-47 29 502 Igår presenterade Motormännens riksförbund en jämförelse mellan utsläpp från bilar och bussar. Bussarna skulle utgöra ett större miljöproblem än bilar, hävdade bilförarorganisationen. Jämförelsen är mycket missvisande och urvalet av jämförelsevariablar är tendentiöst. - Motormännen har ju bara tittat på ett enda av trafikens alla utsläpp; kväveoxider. De blundar samtidigt för trafikens alla andra utsläpp, till exempel koldioxid, partiklar, kolmonoxid och kolväten. För inget av dessa utsläpp klarar bilen konkurrensen med bussar, enligt samma statistik som Motormännen baserar sina beräkningar på. Framförallt inte i rusningstrafik då det är hög användning av kollektivtrafiken. Varför vill Motormännen att inte tala om detta?, säger Margareta Olofsson, vänsterpartiet och socialborgarråd. Motormännen framhäver kväveoxidutsläppen därför det länge inte har existerat några goda tekniska lösningar för att rena just kväveoxider från dieselfordon, som bussar och lastbilar. På senare år har sådana dock utvecklats - inte minst tack vare mer stränga lagkrav även på detta område. Omställningen av dieselfordonsparken har tyvärr ännu inte hunnit lika långt som den har gjort för bensinfordonsparken, vilken under snart tjugo år ställts om till att använda katalysatorer. En vidare minskning av utsläppen från dieselfordon är dock på väg. Ny lagstiftning ställer krav på minst trettio procents utsläppsminskning inom tre år, och lika mycket till under ytterligare en treårsperiod. - Utsläpp av kväveoxider är ett av problemen med förbränningsmotorer. Därför håller majoriteten i Stockholms stad på att utveckla alternativa drivmedel. Nya försök med biogas- och bränslecellsdrivna bussar inleds i samarbete med SL. Om de slår väl ut kommer de leda till en radikal utsläppsminskning. Det är också viktigt att påpeka att kollektivtrafiken inte bara består av bussar - mycket spårbunden trafik kommer också att kunna byggas ut tack vare de trängselavgifter Motormännen är motståndare till, säger Ann-Marie Strömberg, vänsterpartiet och ledamot i gatu- och fastighetsnämnden. - Påståendena om att bilar skulle vara miljövänliga är knappast förvånande, med tanke på budskapets upphovsman - Motormännen. Namnet talar ju tydligt om vilken intressegrupp de företräder. Att de är motståndare till trängselavgifter förvånar därför inte heller, eftersom avgifterna främst skulle komma att drabba medelålders män med hög inkomst, fortsätter Strömberg. Mer info: Margareta Olofsson, socialborgarråd 070-47 29 519 Ann-Marie Strömberg, ledamot i gatu- och fastighetsnämnden, 070-752 54 83 Klas Rönnbäck, miljöpolitisk sekreterare, 070-47 29 502

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64