Pressmeddelande -

Ulla Andersson: Bankerna ska inte ha ensidiga rättigheter

- Vi står nu inför ett oerhört svårt ekonomiskt läge. Regeringen har vidtagit en del åtgärder i banksektorn som har varit behövliga och bra, men det är absolut nödvändigt att ha ett bredare program än det regeringen presenterar, säger Ulla Andersson, ekonomisk talesperson för Vänsterpartiet.

Bankernas situation är besvärlig. Men fokus måste också riktas på låntagarna och åtgärder som kan säkra deras möjligheter. Det kan inte vara rimligt att skattebetalarna å ena sidan ska öka tillgången till kapital och bankerna å andra sidan stryper företagens möjligheter att finansiera sina verksamheter.

Samtidigt som staten har gått in för att underlätta för bankerna att omsätta sina lån och utge nya krediter anser 30 % av de tillfrågade i Företagarnas småföretagarbarometer att kreditvillkoren blivit tuffare och upplåningskostnaderna ökat. Regeringen måste nu skyndsamt se över hur bankerna agerar gentemot företagarna, säger Ulla Andersson.

Vänsterpartiet menar att det är hög tid att se över bankernas ensidiga rätt att säga upp ingångna avtal. Det skapar en obalans där låntagarna hamnar i underläge gentemot den andra avtalsparten.

I dagens ekonomiska kris sjunker värden på fastigheter och hus. Många företagare har använt sådana tillgångar som säkerhet för lån till sina företag. Värdeminskningen kan medföra att bankerna nu kräver högre säkerheter, så att företagaren, trots att företaget går bra, kan tvingas söka nya säkerheter. Om banken inte godtar dessa finns det risk att lån sägs upp eller att avbetalningstiden kortas så att situationen blir ohållbar för företaget.

Under den förra bankkrisen hamnade företagare helt oförskyllt i just denna situation - att lånet ensidigt sades upp av banken varpå företaget tvingades till en konkurs. Vänsterpartiet menar att detta inte får upprepas utan att regeringen ser över bankernas ensidiga rätt att säga upp ingångna avtal och hur låntagarnas ställning kan stärkas.

 

Mer information:

Ulla Andersson, riksdagsledamot (v), 070-237 99 91

Jan Gustafsson, politisk sekreterare, 070-236 47 51

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64