Pressmeddelande -

Ulla Andersson: Frysta statsbidrag fryser välfärden

Redan i höstas framgick det tydligt av regeringens budget att det skulle bli underskott och besparingar i vård, skola och omsorg. För åren 2009 och 2010 aviserar regeringen oförändrad nivå på anslaget Kommunalekonomisk utjämning, vilket i realiteten innebär att kommuner och landsting förlorar flera miljarder kronor i utebliven uppräkning av statsbidragen. 

- Det känns rätt frustrerande att vara ensam försvarare i försvaret av statsbidragen till kommunsektorn i riksdagen. Det går bra i valrörelsen att prata om vård, skola och omsorg men sedan drar de övriga partierna in på statsbidragen, säger Andersson.

 Därutöver försämrar regeringen socialförsäkringssystemen, vilket dels minskar kommunernas skatte­inkomster med ca 1,5 miljarder och dels ökar deras kostnader för försörjningsstöd, till okänd kostnad.

- Regeringens öppna ambition är att kommunsektorns inkomster av skatt och statsbidrag (exklusive mervärdesskatt) ska minska som andel av BNP från 19,9 procent år 2008 till 19,4 procent år 2010. Det går tvärt emot regeringspartiernas retorik om hur viktig välfärden är, säger Ulla Andersson.

 Statsbidragen skulle ha ökat med 3,1 miljarder kronor år 2009 och 5,9 miljarder kronor år 2010 om inte regeringen fattat ett särskilt beslut om att frysa inne pengarna. 4,6 miljarder skulle ha gått till primärkommunerna, vilket motsvarar 10 600 heltidstjänster. Landstingen skulle ha fått 1,3 miljarder kronor, motsvarande 3 200 heltidstjänster.

 

- Vänsterpartiet menar att kommunsektorn måste ges rimliga villkor att planera sin verksamhet över tid, så att de kan garantera den välfärd medborgarna efterfrågar. Som enda parti har vi avvisat neddragningarna av statsbidragen Därför är det välkommet att även socialdemokraterna nu börjat visa intresse för frågan, säger Ulla Andersson.

 

 

Mer information: Ulla Andersson, tel. 070-237 99 91

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64