Pressmeddelande -

Ulla Hoffmann om Perssons utspel: En provokation mot den solidariska välfärden!

- Det är en ren provokation mot det solidariska välfärdssystem som arbetarrörelsen byggt upp! Det säger Ulla Hoffmann i en kommentar till Göran Perssons uttalanden om att göra om socialförsäkringarna med pensionssystemet som modell. Idag är sjuk- föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna gemensamt finansierade via skatten. Persson talade bland annat om att ersätta dagens system med ett där avtalsförsäkringar och privata försäkringar delvis ersätter det skattefinansierade systemet. - Om socialförsäkringarna reformeras på samma sätt som med pensionerna innebär det att politiken frånsäger sig ansvaret. Det nya pensionssystemet är nämligen gjort så att utbetalningarna automatiskt minskar när det saknas pengar i systemet, politiken behöver aldrig ta ställning och väga olika utgifter mot varandra. Det har inneburit sänkta pensioner och en privatisering av hela systemet. Den som inte kan betala för en privat försäkring riskerar att råka illa ut och solidariteten i samhället urholkas. - Våra socialförsäkringar bygger på en hög sysselsättning med så många som möjligt i arbete. Det största problemet med socialförsäkringarna idag är inte systemet, utan det faktum att alltför få arbetar. Därför är det absolut viktigaste att få ner de höga sjuktalen genom att satsa på rehabilitering och ett friskare arbetsliv. - Vänsterpartiet motsatte sig det nya pensionssystemet och jag tycker att vi har fått rätt i mycket av vår kritik. Pengarna räcker inte till vettiga pensioner, och den spekulationskarusell som dragits igång på börsen har inte gynnat den enskilda löntagaren. Vi kommer inte att medverka till något liknande när det gäller sjuk- föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen, och kommer därför inte att sätta oss i några samtal på den politiska grund som Persson nu föreslår. Vi diskuterar gärna hur socialförsäkringarna kan förbättras och förstärkas, men inte hur de ska urholkas och försämras. - Genom sina uttalanden har Göran Persson tagit ett tydligt steg till höger och levererat just det som folkpartiet krävt i många år. Uttalandena står i skarp motsättning till den generella välfärdens ideologi, där skyddet vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet är skattefinansierat och omfattar alla. För mer information: Birger Östberg, pressekreterare till Ulla Hoffmann

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64