Pressmeddelande -

Utnyttjandet av unga måste stoppas

Vänsterpartiets Josefin Brink är upprörd över Dokument inifråns avslöjande i går kväll att Mc Donalds lurar unga anställda på sin lön.

- Det är fullkomligt oacceptabelt att unga människor utnyttjas och berövas sina rättigheter på det här sättet. Ansvarat vilar naturligtvis i det här fallet helt och hållet på Mc Donalds som gör enorma vinster varje år, men inte anser sig behöva följa lagar och avtal för sina anställda, säger Josefin Brink.

Men problemet att unga erbjuds dåliga villkor och utnyttjas i arbetslivet är inte isolerat till ett enda företag.

- Unga håller på att bli en underklass i arbetslivet. Allt fler unga utnyttjas som billig och flexibel arbetskraft utan anställningstrygghet med små möjligheter att ta tillvara sina rättigheter gentemot arbetsgivarna.

- Det är hög tid att vidga frågan om ungdomsarbetslösheten till att också handla om hur unga har det i arbetslivet. Man ska inte behöva vara tacksam för vilket skräpjobb som helst bara för att man är ung, avslutar Josefin Brink.

För mer info, kontakta:

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet

Tel. 070-240 42 92

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64