Pressmeddelande -

Utvärdera skattelättnader för nyckelpersoner!

Motion från vänsterpartiet under riksdagens allmänna motionstid: Utvärdera skattelättnader för nyckelpersoner! I en motion skriver sex vänsterpartister att den särskilda beskattningen av utländska nyckelpersoner bör utvärderas. Många fler ansökningar än beräknat har kommit in. Bakgrunden är att det 2001 infördes särskilt förmånliga regler för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. 25 % av lönen undantas från beskattning och socialavgifter. Ersättning för flyttning, resor mellan Sverige och tidigare hemland och avgifter för barn skolgång beskattas inte heller. Förmånerna gäller de tre första åren. Vissa krav ställs: den sökande ska ha särskild kompetens, får inte vara svensk medborgare eller stadigvarande ha vistats i Sverige under de föregående fem åren och arbetsgivaren ska höra hemma i Sverige eller vara ett utländskt företag med fast driftsställe i Sverige. Det visar sig nu att Forskarskattenämnden, som prövar rätten till skattelättnad, har fått in många fler ansökningar än beräknat. Det medför en köbildning som skapar osäkerhet både för den sökande och arbetsgivaren. Vänsterpartiet påpekade redan före beslutet att det kunde uppstå problem, dels på grund av avsteget från likhet i inkomstbeskattningen och dels på de ibland svåra bedömningarna av vem som ska ingå i begreppet nyckelpersoner. Därför bör systemet med skattelättnaden för utländska nyckelpersoner snarast utvärderas, skriver Marie Engström, Lennart Beijer, Siv Holma, Gunilla Wahlén, Lars Bäckström och Per Rosengren. Mer information: Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64