Pressmeddelande -

v) : Förläng lärarutbildningen- för kvalitetens skull

I morgon fredag kommer Utbildningsdepartementets nytillsatta referensgrupp för lärarutbildningen att träffas för att diskutera framtidens lärarutbildning. När riksdagen fattade beslut om Bolognaprocessen såg Vänsterpartiet i samarbete med andra partier till att lärarutbildningen lyftes ut ur propositionen. Det är nu regeringen som beslutar hur lärarutbildningen ska anpassas till Bolognaprocessen, och Utbildningsdepartementet har sagt att någon förlängning inte kan göras. - Den svenska lärarutbildningen, så som den är utformad idag, är unik i jämförelse med andra länder. Det unika ligger i att alla de tidigare specialiserade lärarutbildningarna nu är integrerade inom ett enda program samt att lärarutbildningen i sin helhet är en integrerad del i det sammanhållna högskolesystemet. Regeringens rigida tolkning av Bolognaprocessen hotar nu de senaste årens utveckling av lärarutbildningen. När Bolognaprocessen genomförs vid svenska universitet och högskolor kommer examen att utfärdas antingen på grundläggande eller på avancerad nivå. Gränsen för avancerad nivå går vid 160 poäng och ger behörighet att söka till forskarutbildning. Det innebär att de lärarutbildningar som i dag omfattar 140 poäng kommer att ge en examen på grundläggande nivå. Det här gäller till exempel utbildnngar för arbete i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål. Övriga lärare som läser 160 poäng eller mer får däremot en examen på avancerad nivå. - För att stärka och utveckla lärarutbildningens kvalitet, flexibilitet och forskningsanknytning är det nödvändigt med en sammanhållen lärarutbildning och vi föreslår att de examina på lärarutbildningen som i dag är på 140 poäng förlängs till 160 poäng så att alla lärare får en examen på avancerad nivå. Alice Åström (v), förste vice partiordförande, riksdagsledamot Britt-Marie Danestig (v), förste vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott Lennart Gustavsson (v), suppleant i riksdagens utbildningsutskott För vidare information: Britt-Marie Danestig, 070530 42 15 Lennart Gustavsson, 070-343 96 85 Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64