Pressmeddelande -

(v) och (mp) säger nej till specialdomstol!

Vänsterpartiets och miljöpartiets flyktingpolitiskt ansvariga har haft ett gemensamt möte för att diskutera Utlänningsnämndens nedläggning och överförandet av ärendena till förvaltningsdomstolar enligt riksdagens beslut från 2001. Vi kom överens om: - att Utlänningsnämnden skall läggas ner 1 januari 2006 och att överklagandeärendena skall flyttas över till länsrätter med Kammarrätten som slutinstans, - att en organisationskommitté skall utses och börja arbeta i november 2004 för att reformen skall sjösättas till 1 januari 2006, - att tillräckliga medel skall avsättas i höstens budgetproposition för reformens genomförande i enlighet med riksdagsbeslutet. Det kan finnas frågor som vi inte är helt överens om i årets budgetförhandlingar, men när det gäller Utlänningsnämndens nedläggning är vi helt eniga. Vi avvisar alternativet om specialdomstol och kräver att regeringen genomför riksdagens beslut! För ytterligare kommentarer, kontakta: Ulla Hoffmann (v), 08-786 46 63 Gustav Fridolin (mp), 0702-74 00 82 Kalle Larsson (v), 0703-43 96 74 Mona Jönsson (mp), 0702-54 34 62

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64