Pressmeddelande -

Vänsterpartiet kräver socialt protokoll i EU:s fördrag

Idag samlades riksdagens EU-nämnd för att ge statsminister Reinfeldt mandat inför det Europeiska rådets möte torsdag/fredag. Mötet kommer att fokusera på förslaget om att ändra EU:s fördrag för att inrätta en krismekanism för euroländer i kris. Vid mötet krävde Vänsterpartiet att Sverige kräver ett socialt protokoll till skydd för svensk arbetsätt när fördraget ändras.

-För att ett socialt protokoll som skyddar svensk arbetsrätt ska få genomslag krävs det att det blir en del av EU:s fördragstext. Om inte det sker är risken uppenbar att EU även i fortsättningen kommer att öppna för social dumping där löntagare från andra EU-länder utnyttjas med sämre arbetsvillkor när de arbetar i Sverige. Effekten av bland annat Lavaldomen måste rättas till. Det är nu vi har chansen att göra det, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets ledamot i EU-nämnden.

Vänsterpartiet var det enda parti som uttryckligen krävde att Sverige skulle kräva en fördragsändring för att skydda arbetsrätten.

-Det är en besvikelse att Socialdemokraterna inte står upp för svensk arbetsrätt i ett läge då det verkligen har betydelse, säger Sjöstedt.

Vänsterpartiets avvikande mening löd som följer:

För att den inre marknaden ska kunna fungera på ett rimligt och balanserat sätt måste grundläggande fackliga rättigheter respekteras. Vi vill därför att Sverige inför Europeiska Rådets diskussion om fördragsförändringar kräver att det i det nya fördraget tydliggörs att fackliga rättigheter såsom förhandlings- och konflikträtt samt rätten att teckna kollektivavtal inte får inskränkas på grund av den inre marknaden och att värdlandets lagar och kollektivavtal ska respekteras vid arbete i andra EU-länder. Detta kan ske i form av ett juridiskt bindande socialt protokoll. Det sociala protokollet behövs för att åtgärda den obalans som uppstått mellan fri rörlighet och grundläggande rättigheter. I det sociala protokollet ska fastställas att grundläggande rättigheter har företräde framför ekonomiska intressen.

Om det inte är möjligt att uppnå ett socialt protokoll med denna innebörd för hela EU så ska Sverige kräva ett särskilt protokoll med denna innebörd för svensk arbetsmarknad. Det innebär att Sverige ska kräva juridiskt bindande garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen. Sverige bör klargöra att en förändring på detta område utgör ett villkor för att andra justeringar i fördraget ska kunna godtas.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64