Pressmeddelande -

Vänsterpartiet kräver: Utred anklagelserna om oegentligheter vid JAS-försäljning till Sydafrika!

I en interpellationsdebatt idag pekade Lars Ohly (v) på en rad tveksamheter när det gäller exporten av stridflygplanet JAS till Sydafrika. Uppgifter finns om otillbörlig påverkan, etiskt tveksamt agerande och kanske till och med mutbrott. I samma debatt deltog även Berit Jóhannesson (v) som frågat om det svenska regelverket för den svenska krigsmaterielexporten. Ohly krävde en noggrann utredning om de uppgifter som förekommit i sydafrikansk press och som lämnats av viceordföranden i det sydafrikanska parlamentets granskningskommission, Andrew Feinstein, och av den förre chefen för den sydafrikanska ekobrottmyndigheten, domare Willem Heath. Biträdande finansminister Gunnar Lund ifrågasatte de uppgifter som Ohly redovisade och framställde dem som ryktesspridning som man inte borde fästa något avseende vid. - Jag vill understryka att det är inte vilka som helst som yttrat sig i sydafrikansk press och svenska medier, säger Lars Ohly. Dessutom är det så att Saab och British Aerospace medgett ekonomiska bidrag till regeringspartiet ANC:s sidoorganisationer. Jag tycker det är anmärkningsvärt att man inte tar dessa uppgifter på allvar. Gunnar Lund spekulerade i syftet med de ställda interpellationerna. Han menade att vänsterpartiet är ute efter den svenska krigsmaterielexporten som partiet är motståndare till. Berit Jóhannesson å sin sida krävde att utredningen om det framtida regelverket för svensk krigsmaterielexport ges tilläggsdirektiv så att man framöver i etiskt och rättsligt avseende tydligt kan skilja på korrekta affärer, otillbörlig påverkan och rena mutor. - Statsrådets svar var svävande och oklart, menar Berit Jóhannesson. Det borde sägas klarare att det även här handlar om Sveriges anseende. Allra helst som regeringen när det gällde JAS-exporten vid ett särskilt sammanträde beviljade exportkreditgarantier och lån till Sydafrika, menar Berit Jóhannesson. Mer information: Lars Ohly, tel. 070-585 58 55 Berit Jóhannesson, tel. 070-343 96 73 Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64