Pressmeddelande -

Vänsterpartiet presenterar stimulanspaket för jobb

För att möta lågkonjunkturen och den snabbt stigande arbetslösheten lägger Vänsterpartiet ett kraftfullt stimulanspaket som omfattar åtgärder för 19 miljarder kronor. 2,4 miljarder kronor kommer att satsas redan under 2008 och resterande under nästa år.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har under hösten varit synnerligen dyster. Varslen har duggat tätt och många människor i flera orter har drabbats mycket hårt. Bara under oktober månad varslades 19 521 personer om uppsägning. Detta är den högsta siffran för en enskild månad på 15 år.

Vänsterpartiet har därför tagit fram ett kraftfullt stimulanspaket för att motverka den snabbt stigande arbetslösheten och presenterade idag en rad stimulansåtgärder och jobbsatsningar.

- Budgetmotionen med anledning av extraordinär händelse består bland annat av 8 miljarder i konjunkturstöd till kommunsektorn och 300 miljoner kronor per år i två år i Kunskapslyft för unga, säger Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet och ekonomisk politisk talesperson.

- I den rådande krisen krävs extraordinarie insatser för att kommunsektorn inte ska bidra till att förvärra lågkonjunkturen, genom att t.ex. investeringar inte blir av eller skjuts på framtiden. Snarare behövs investeringar tidigareläggas för att hålla igång ekonomin och skapa arbetstillfällen avslutar Ulla Andersson.

Ladda ned och läs hela stimulanspaketet här.
 
För ytterligare information:
Ulla Andersson (v), riksdagsledamot i finansutskottet, 070 - 237 99 91 Vänsterpartiets presstjänst, 070 - 620 00 64

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • varsel
  • vänsterpartiet
  • ekonomi
  • stimulanspaket
  • lågkonjunktur

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64