Pressmeddelande -

Vänsterpartister JO-anmäler apatirapport

Regeringen tillsatte 2004 en nationell samordnare, Marie Hessle, med uppdrag att finna orsakerna till det livshotande tillstånd som drabbat hundratals barn i den svenska asylprocessen. Utredningen har förvanskat tre citat på ett mycket allvarligt sätt. Därför JO-anmäler idag Ulla Hoffmann och Kalle Larsson, riksdagsledamöter för vänsterpartiet, Marie Hessles tredje rapport för brott mot regeringsformen. I en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten skriver Ulla Hoffmann och Kalle Larsson om beslutet att JO-anmäla den nationella samordnarens tredje rapport om de apatiska barnen, SOU 2006:49. - I regeringsformen sägs att myndigheter i sin verksamhet skall "beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet". Detta gäller även statens offentliga utredningar. - Vi menar att Marie Hessles utredning inte har iakttagit den saklighet och opartiskhet som regeringsformen kräver, skriver man i Göteborgs-Posten. - Det är helt uppenbart att citaten förvanskats i syfte att passa den simuleringsteori utredaren givit offentligt uttryck för innan hon förordnades att genomföra denna utredning. Det är svårt att se hur dessa förvanskningar kan stå i överensstämmelse med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet, skriver de i sin anmälan. För mer information: Vänsterpartiets presstjänst, tel 070-620 00 64.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64