Pressmeddelande -

Verklig valfrihet istället för valfrihetshets

-  Den borgerliga regeringen har under hela mandatperioden valt att sänka skatten på bekostnad av kvaliteten i välfärden. Nu fortsätter de sin privatiseringshets och påtvingar äldreomsorgen marknadsanpassning och vinstintressen, så kommentater Eva Olofsson (v) talesperson i äldrefrågor den borgerliga arbetsgruppen rapport om äldrepolitik.

 Verklig valfrihet i vardagen handlar för Vänsterpartiet inte om att kunna välja mellan olika utförare utan om att ha stort inflytande över vad man får hjälp med, hur hjälpen utförs och när det görs.

 - För att kunna höja kvaliteten i äldreomsorgen krävs det mer resurser till kommunerna. Vänsterpartiet vill anställa fler i äldreomsorgen samt höja kompetensen bland de redan anställda. Rätten till heltid ska vara en självklarhet. Vi vill även skapa fler platser på äldreboenden.

 Två andra viktiga frågor för Vänsterpartiet är att skatteskillnaden mellan yrkesarbetande och pensionärer tas bort samt att det byggs fler moderna hyresrätter som äldre har råd att bo i.

 Eva Olofsson (v) tele:0703-17 10 27

Vänsterpartiets presstjänst: 070 620 0064

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64