Pressmeddelande -

Viktigt att stävja ekonomisk brottslighet och skattefusk

Vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet har tillsammans kommit överens om en lagrådsremiss för effektivare skattekontroll. Det säger Marie Engström, vänsterpartiets representant i skatteutskottet. Den anmälda skattebrottsligheten ökar år från år. Enligt beräkningar kan den svarta sektorn uppgå till omkring 70 miljarder kronor årligen. I lagrådsremissen finns flera åtgärder som syftar till att stävja ekonomisk brottslighet och skattefusk. I remissen föreslås bland annat: * Företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning blir från och med 1 juli 2009 skyldiga att registrera försäljningen i en typgodkänd kassaapparat. Regeringen ser över hur småföretagare ska kunna få ersättning för inköp av sådana kassaapparater. * Företagare inom restaurang- och frisörbranschen ska från och med 1 januari 2007föra personalliggare. * Skatteverket får rätt att göra oanmälda besök hos företag för att undersöka kassaapparater och personalliggare. * Skattebrottsenheten ges från och med 1 juli 2006 rätt att medverka vid husrannsakan samt möjlighet att verkställa beslut om beslag i vissa fall. * En skyldighet föreslås för internationella företag att från och med 1 januari 2007 skriftligen dokumentera transaktioner med företag i intressegemenskap. Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om schablonbeskattning i syfte att motverka skattefusk och förenkla för den enskilda företagaren, säger Marie Engström. Mer information: Marie Engström, tel. 070-645 27 92 Lars Blom, politisk sekreterare, tel. 08-786 51 59

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Kristoffer Housset

Presskontakt Tf informationschef Vänsterpartiet Presstjänst 070-620 00 64