Gå direkt till innehåll
Våra barns klimats talesperson, Frida Berry Eklund, kommenterar höstbudgeten
Våra barns klimats talesperson, Frida Berry Eklund, kommenterar höstbudgeten

Blogginlägg -

Kommentar om höstbudgetens satsningar på klimatet

I dagarna presenterade miljö- och klimatminister Per Bolund och jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi ett antal klimatsatsningar i budgetpropositionen för 2022. Vi i Våra barns klimat välkomnar att nya medel skjuts till för att säkra kompetens och arbetskraft i framtidens hållbara samhälle. En av satsningarna som nu görs är att ge fler vuxna kompetenslyft för att kunna arbeta med framtidens fossilfria och cirkulära jobb. Dessutom föreslås en satsning på att universitet och högskolor ska anpassa utbildningarna till den gröna omställningen.

Men var är satsningarna på grundskolan och våra barn och unga? De som är som mest oroliga och engagerade i klimatet och som så småningom ska gå utbildningarna på universiteten och sedan söka de gröna jobben! Undersökning på undersökning visar på att våra barn både oroar sig för klimatkrisen, och samtidigt saknar hopp om framtiden. Det är av yttersta vikt att barn och unga inkluderas i klimatomställningen. Inte minst för att stärka deras mående och framtidstro.

Därför vill vi se vi ett klimatlyft för skolan – en nationell satsning för att alla lärare ska kunna möta elevernas frågor, mående och engagemang för klimatet. Barn och ungas perspektiv och mående måste stå i centrum för klimatomställningen – när vi sätter barns behov främst blir samhället grönare, tryggare och mer jämlikt.

Läs mer om vårt Klimatlyft för skolan och skriv under vårt upprop till utbildningsminister Anna Ekström och miljö- och klimatminister Per Bolund.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Frida Berry Eklund

Frida Berry Eklund

Presskontakt Talesperson 073-620 08 13

Våra barns klimat – vårt ansvar

Våra barns klimat (fd. Föräldravrålet) är en ideell organisation som engagerar över 27 000 personer för en politik som tar klimatmålen på allvar. Vi påverkar politiken, opinionsbildar och ger föräldrar och andra vuxna verktyg att bidra till klimatomställningen. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och verkar i hela Sverige.