Pressmeddelande -

Flodhästupproret - för en fungerande Kvinnoklinik i Sundsvall

Jag tackar Frida Norberg för hennes insändare (ST 10/5). Jag förstår de blivande mammornas oro och jag är oerhört ledsen över den turbulens som har varit kring förlossningsvården i Sundsvall. Den lösning som ledning och anställda har enats om är inte den mest ideala, men den är betydligt bättre än alternativet att stänga förlossningen över sommaren. Nu räknar man ändå med att kunna ta hand om de flesta mödrarna.

Även om det är en skral tröst för oroliga blivande mödrar kan det vara bra att veta att Sundsvalls sjukhus inte är ensamt om problemet. Samma situation har rapporterats från Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro, Västerås, Sunderbyn och Umeå. Orsaken är brist på barnmorskor i hela landet, vilket gör det extremt svårt att hitta sommarvikarier/stafetter. Men att i ett sådant läge vänta för länge med att planera sommarbemanningen riskerar naturligtvis att förstora problemet i onödan.

Den norra delen av vårt län har sedan länge löst sin sommarbemanning med hjälp av växelstängning. Ena hälften av sommaren har den ena förlossningsavdelningen stängd, andra hälften den andra. Trots lång resväg för mammorna har det fungerat bra i alla dessa år.

Vi i den nya politiska ledningen kommer att göra allt vi kan för att förhindra att situationen i Sundsvall upprepas. Vi måste nu se framåt och arbeta för en långsiktig lösning. En del i en sådan lösning är att Mittuniversitetet i Sundsvall återfår rätten till barnmorskeutbildning så att det blir en ökad tillgång till barnmorskor här lokalt. Också den nya sjukhusledningen arbetar hårt för långsiktiga lösningar så att kvinnokliniken i Sundsvall ska kunna återta sin plats som landets bästa.

För att vården ska kunna fungera krävs inte bara tillräckligt med pengar och tillräckligt med kompetent personal utan också en kompetent tjänstemannaledning. Sedan den första mars har Sundsvalls sjukhus återigen en sjukhusledning med god insikt i vårdens villkor. Denna ledning, som nu också visat vilja och förmåga att lösa problem och konflikter, har mitt fulla förtroende. Tillsammans ska vi arbeta hårt för att återupprätta människornas förtroende för sjukhuset.  

Jacomina Beertema,

sjukvårdslandstingsråd

Ämnen

  • Regionfrågor

Kategorier

  • flodhästupproret
  • vårdalliansen västernorrland
  • jacomina beertema

Regioner

  • Västernorrland

Kontakter

Rebecka Bjurhall

Presskontakt politisk sekreterare Miljöpartiet

Sarah Karlsson

Presskontakt Politisk sekreterare Folkpartiet liberalerna 0705584339

Göran Viren Sjögren

Presskontakt Politisk sekreterare Nya Moderaterna Nya Moderaterna 070 852 35 83

Per Wahlberg

Presskontakt Landstingsråd 0706680440