Pressmeddelande -

Regionfrågan

Fakta är följande:

Landstingsfullmäktiges beslut om att bilda region bestående av de tre norra länen är inte återtagen. Just nu pågår en process med landstinget, de sju kommunerna samt de politiska partierna. För att vara en förhandlingspart till regeringens utredare är det viktigt att visa en enighet vad gäller länets tillhörighet till ny regionbildning. Inriktningen är att resultatet av detta arbete ska beslutas av Landstingsfullmäktige i juni.

Vårdalliansen

Frågor?

Hans Hedlund                                           Sverker Ågren

070- 285 16 17                                         070- 32 32 507

Ämnen

  • Regionfrågor

Kategorier

  • vårdalliansen västernorrland
  • regionfrågan

Regioner

  • Västernorrland

Kontakter

Rebecka Bjurhall

Presskontakt politisk sekreterare Miljöpartiet

Sarah Karlsson

Presskontakt Politisk sekreterare Folkpartiet liberalerna 0705584339

Göran Viren Sjögren

Presskontakt Politisk sekreterare Nya Moderaterna Nya Moderaterna 070 852 35 83

Per Wahlberg

Presskontakt Landstingsråd 0706680440