Pjoheyy0cel0qngkqwdk

EAA publicerar de första standarderna för statistiska värderingsmetoder för privatbostäder i Europa

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:07 CEST

Användandet av statistiska värderingsmetoder för att skatta marknadsvärdet på privatbostäder runt om i Europa ökar i takt med de regelverk som satts upp under senare tid. Dock har det saknats riktlinjer för hur aktörer på marknaden bör använda sig av metoderna.

Zmbu1g9ce5gmgeamlpir

Värderingsdata lanserar förbättrad kartfunktionalitet i VD Pro!

Nyheter   •   Maj 03, 2017 10:14 CEST

Sedan lanseringen av Analys har vi eftersträvat en större frihet för våra användare och vi har fått många bra önskemål på funktioner som förbättrar vårt verktyg VD Pro för kommersiella fastigheter. Vi är därför stolta över att kunna presentera nästa version av Analys.

Media no image

NAI Svefa förvärvar majoritetspost i Värderingsdata

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 08:09 CEST

NAI Svefa, Stockholm, har den 20 april 2017 förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

NAI Svefa är ett av Sveriges största och ledande konsultföretag inom fastighetsekonomisk analys och rådgivning, fastighetsvärdering och fastighetsrätt. Tillsammans med dotterbolag har NAI Svefa drygt 160 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 240 MSEK.

I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation att integreras i Värderingsdata. Affärsområdet har redan idag en stark position inom värderingstjänster och prisinformationstjänster på den svenska bostadsmarknaden, företrädesvis inom bank- och finansbranschen.

- NAI Svefa kommer in som en naturlig ägare för vår fortsatta satsning inom affärsområdena bank och finans, kommersiella fastigheter och fastighetsmäklare. Synergierna är omedelbara och genom integrationen av affärsområdet Fastighetsinformation skapar vi ett otroligt starkt erbjudande för både existerande och nya kunder inom fastighetsvärdering. Vi ser också affären strategiskt viktig för vår utvecklingspotential och satsning inom kommersiella fastigheter med vår tjänst VD Pro, säger Mathias Olofsson, VD Värderingsdata.

- Förvärvet passar väl in i vår tillväxtstrategi med målet att vara Sveriges ledande fastighetskonsult. Marknaden för automatiserade värderingsmodeller och förädling av fastighetsdata står inför stora utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med Värderingsdata är vi nu unikt väl rustade för att ta oss an dessa och befästa vår ställning som den ledande aktören på marknaden, säger Mikael Lundström, VD NAI Svefa och ny styrelseordförande Värderingsdata.

Värderingsdata, som bolaget även i fortsättningen kommer att heta, är redan idag Sveriges bredaste leverantör av IT-tjänster för analys och värdering av den svenska fastighetsmarknaden. Bolaget är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien och Spanien.

- Som en del i NAI Svefa får vi en möjlighet att erbjuda våra tjänster i ett bredare sammanhang där vi når ut till en ännu större kundbas. Vi är glada att NAI Svefa blir Värderingsdatas nya ägare eftersom de delar våra kärnvärderingar och syn på den framtida utvecklingen för våra tjänster säger Mathias Olofsson.


För ytterligare information:
Mathias Olofsson, VD Värderingsdata, tel: 070-261 29 55 e-mail: mathias.olofsson@varderingsdata.se
Mikael Lundström, Koncernchef NAI Svefa, tel: 010-603 86 83 e-mail: mikael.lundstrom@naisvefa.se

Om VärderingsData

Värderingsdata övervakar och registrerar aktivitet på den Svenska fastighets- och bostadsrättsmarknaden. Informationen görs tillgänglig i realtid genom kraftfulla analys-och värderingsverktyg samt marknadsandels- och prisinformationstjänster för privatbostäder och kommersiella fastigheter.

Värderingsdata ingår i Nordens ledande koncern för automatiserad fastighetsvärdering samt information och analys av fastighetsmarknaden. Totalt finns över 20 000 användare av tjänsterna. Koncernen omsätter årligen 150 miljoner SEK, har 45 anställda och finns representerad i Stockholm, Oslo och Kungsbacka.

Om NAI Svefa

NAI Svefa med dotterbolag erbjuder spetskompetens och kvalificerad rådgivning inom ledning, strategi och organisation, värdering, analys, fastighetsinformation, samhällsbyggnad, fastighetsutveckling, strategisk och operativ förvaltnings­rådgivning, transaktioner och uthyrning.

Tillsammans är vi över 160 medarbetare fördelade på 17 orter i landet och omsätter årligen 240 MSEK. I juni 2016 förvärvades Sensa Corporate Advisors AB samt Fasticon AB. Tillsammans innebär de att NAI Svefa tar ett stort steg mot bolagets långsiktiga mål att bli den ledande fastighetsrådgivaren för både offentlig och privat sektor i Sverige.

NAI Svefa, Stockholm, har den 20 april 2017 förvärvat en majoritetspost i Värderingsdata. I samband med förvärvet kommer NAI Svefas affärsområde Fastighetsinformation integreras i Värderingsdata som därmed blir den klart dominerande aktören inom automatiserade värderingsmodeller (AVM) för den svenska bank och finansmarknaden.

Läs vidare »
L92vo6sgcl15rrs9mog6

Minska risken vid portföljvärdering

Nyheter   •   Apr 12, 2017 16:04 CEST

Under tisdagen den 4 april anordnade Värderingsdata sitt årliga frukostseminarium på Grand Hotel i Stockholm. Årets agenda hade fokus på nyttan av att använda statistiska automatiserade värderingar för att justera värdet av bankers fastighetsportföljer.

Yqwzqp213xpelnvtia18

Rätt värderade fastigheter leder till säkrare bolåneprocesser

Nyheter   •   Feb 07, 2017 10:45 CET

Vi bjuder in till Grand Hotel i Stockholm den 4 april, 2017. Under vårt årliga frukostmöte kommer bland annat gästföreläsare Dr Andreas Bücker, Director General för European AVM Alliance (EAA), prata om EAAs roll i utvecklingen av den Europeiska standarden för automatiserade värderingsmodeller.

Lsdp4ghwjik0mubc2z3o
Qnkftutozskj63st0w3d A9gwygojgtdazz918x9z

Nu hittar du alla kommersiella hyresgäster i VD Pro!

Nyheter   •   Jun 27, 2016 15:44 CEST

Vi lanserar hyresgäster i VD Pro och skapar därmed en unik möjlighet för våra kunder att på detaljerad nivå ta reda på vilka hyresgäster som är belägna inom specifika geografiska områden vilket gör fastighetsbranschens mest kompletta analysverktyg ännu smartare.

Yvh5llie3jmzwjtmeqmh
Qnkftutozskj63st0w3d A9gwygojgtdazz918x9z

Ökad efterfrågan kräver fler resurser

Nyheter   •   Maj 16, 2016 15:32 CEST

En ökad efterfrågan av analys- och värderingstjänster på fastighetsmarknaden kräver nya resurser.

D6fr1zpclv8wbb11mmg0

Finns det dolda tillgångar i fastighetsportföljen?

Nyheter   •   Apr 13, 2016 17:06 CEST

Tisdagen den 12 april anordnade Värderingsdata ett frukostseminarium på Grand Hotel i Stockholm för att lyfta frågan om hur automatiska värderingsmodeller kan möta bankernas utmaningar och risker när det kommer till värdering av den svenska bostadsmarknaden.

Qcqtsscepnuuwiu9jv5k
Qnkftutozskj63st0w3d Qcqtsscepnuuwiu9jv5k

Topprekrytering förstärker Värderingsdatas bankprodukter

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 07:12 CET

Värderingsdata rekryterar Monica Lindvall, tidigare produktansvarig för bolån på DanskeBank. Tillsammans med teamet för Värderingsdatas banktjänster ska hon upplysa bankerna om hur bolåneprocesserna kan förbättras med hjälp av Värderingsdatas tjänster.

Media no image
A9gwygojgtdazz918x9z

Nya möjligheter att analysera den svenska fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2015 15:54 CEST

Värderingsdata lanserar funktionen Analys i VD Pro som ger helt nya möjligheter till geografisk och statistisk analys av fastighetsmarknaden. Funktionen är framtagen i samarbete med befintliga kunder och är nästa steg i den snabba utvecklingen av VD Pro.

I en fastighetsmarknad på högvarv blir effektiva och välgrundade beslut viktigare än någonsin för att genomföra lönsamma affärer. VD Pros nya funktion Analys möjliggör kraftfull analys av fastigheter, transaktioner, områden och ägare som tidigare inte har varit möjlig.

”Den ökade digitaliseringen leder till enklare och billigare tillgång till information. För våra användare blir därför smarta analysverktyg för att förädla information allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftiga. Vi har sedan lanseringen av VD Pro 2011 legat i framkant inom förädling av fastighetsinformation och med Analys fortsätter vi att leda utvecklingen inom området”, säger Henrik Olofson, Produktägare VD Pro, Värderingsdata.

Värderingsdata har tillsammans med befintliga kunder utvecklat Analys i VD Pro för att tillfresställa marknadens behov av effektiva verktyg för att analysera, aggregera samt visualisera fastighetsinformation.

”Vi har varit med i utvecklingen av funktionen Analys i VD Pro för att få ett kraftfullt verktyg som fyller de behov vi har i vårt arbete som rådgivningsfirma. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser framemot att använda funktionen i vårt dagliga arbete”, säger Viktor Mandel, Leimdörfer.

Genom att vara lyhörda för marknadens behov samt snabbt utveckla och förbättra funktioner har Värderingsdata vunnit stora marknadsandelar på den svenska fastighetsmarknaden med VD Pro under de senaste åren. Tjänsten används idag av fastighetsägare, byggbolag, konsultfirmor, värderare, banker m.fl.

”Nordea använder sedan snart tre år Värderingsdatas webbaserade tjänst VD Pro vid fastighetsvärdering och analys. Samarbetet med Värderingsdata fungerar utmärkt och de är lyhörda för våra behov och håller en hög utvecklingstakt för att ligga i framkant. Vi ser framemot att få ta del av den nya funktionen Analys i VD Pro”, säger Simone Arwidi, Real Estate Analyst och Collateral Manager, Nordea Bank Real Estate Team.

Analys lanseras i VD Pro den 16 september. I samband med lanseringen finns möjlighet att få demonstration av VD Pro i Värderingsdatas monter på Business Arena i Stockholm.

För mer information kontakta:
Henrik Olofson, Produktägare VD Pro, Värderingsdata i Kungsbacka AB, tel. +46 701 730 770

Värderingsdata ingår i Eiendomsverdi, Nordens ledande koncern för automatiserad fastighetsvärdering samt information och analys av fastighetsmarknaden. Totalt finns över 20 000 användare av tjänsterna. Koncernen omsätter årligen 100 miljoner SEK, har 35 anställda och finns representerad i Stockholm, Oslo och Kungsbacka.

Värderingsdata lanserar funktionen Analys i VD Pro som ger helt nya möjligheter till geografisk och statistisk analys av fastighetsmarknaden. Funktionen är framtagen i samarbete med befintliga kunder och är nästa steg i den snabba utvecklingen av VD Pro.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Om Värderingsdata

Sveriges bredaste leverantör av tjänster för analys och värdering av den privata och kommersiella fastighetsmarknaden.

Värderingsdata ingår i Nordens ledande koncern för automatiserad fastighetsvärdering samt information och analys av fastighetsmarknaden. Totalt finns över 20 000 användare av tjänsterna. Koncernen omsätter årligen 100 miljoner SEK, har 35 anställda och finns representerad i Stockholm, Oslo och Kungsbacka.

Värderingsdata övervakar och registrerar aktivitet på den Svenska fastighets- och bostadsrättsmarknaden. Informationen görs tillgänglig i realtid genom kraftfulla analys-och värderingsverktyg samt marknadsandels- och prisinformationstjänster för privatbostäder och kommersiella fastigheter.

Vår mission är att effektivisera våra kunders arbetsmetoder genom tillförlitlig, snabb och lättillgänglig information. Vi anpassar tjänster efter kundernas behov för att hela tiden ligga i framkant. Bland våra kunder finns banker, finansbolag, fastighetsvärderingsföretag, fastighetsmäklare, fastighetskonsulter, fastighetsbolag m.fl.

Adress

  • Värderingsdata
  • Norra Torggatan 1
  • 434 30 Kungsbacka
  • Sverige

Länkar