Gå direkt till innehåll

Pressinbjudan seminarium om säker vård – möt Synnöve Ödegård

Tid 1 Juni 2006 12:00 – 12:00

Plats Vårdförbundets kansli, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Stockholm

Vården behöver en kultur som uppmuntrar säkerhetstänkande – inte skuldbelägger individer som gör misstag. Synnöve Ödegård är den första i Sverige som disputerat inom ämnet patientsäkerhet (april 2006). Ödegård visar i sin avhandling att vårdpersonal i frontlinjen är särskilt utsatta och själva får ta ansvar när hälso- och sjukvårdens stödsystem uppvisar brister. Vårdpersonalen har ett personligt yrkesansvar och det ska kunna prövas i de fall personalen inte levt upp till de krav man kan ställa på dem. Det är nödvändigt för att patienterna ska känna ett förtroende för vården. Men dagens system för rapportering, anmälan och prövning av ansvarsärenden har inbyggda svagheter som måste belysas och diskuteras. Synnöve Ödegård, leg. Sjuksköterska och Doctor of Public Health, visar i sin doktorsavhandling att förebyggande säkerhetsanalyser som komplement till rapportering ger värdefull information för säkerhetsarbetet i vården. Ödegård menar att en sammanhållen strategi baserad på aktuell säkerhetsforskning kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens säkerhetsarbete. På Vårdförbundets presseminarium om patientsäkerhet presenterar Synnöve Ödegård sin avhandling. Vårdförbundets Förbundsordförande Anna-Karin Eklund inleder seminariet och finns på plats under frågestunden som följer efter Synnöve Ödegårds presentation. Varmt välkommen! Tid: 1 juni 2006 kl 12.00-14.00, lättare lunch serveras Plats: Vårdförbundets kansli, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Stockholm Föranmäl dig till: Anna Nybom Chance, Telefon: 070-620 06 86 E-post: anna.nybom.chance@vardforbundet.se Mer information: Anna Nybom Chance: 070-620 06 86 Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre. VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Relaterat innehåll

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm