Pressmeddelande -

Arbetsgivare bryter mot löneavtalet - låter inte chefer ansvara för lönerna

Alltför få av cheferna i vården får möjlighet att ta ansvar för lönesättningen på det sätt som löneavtalet säger. Det visar en enkät till 1 200 av de cirka 10 000 medlemmar i Vårdförbundet som är chefer. - Vi är överens med arbetsgivarna om att lönen ska sättas utifrån den enskildes bidrag till verksamheten, ändå fortsätter alltför många arbetsgivare med att fördela lika stora ”potter” till alla verksamheter. Det är helt sjukt att så många arbetsgivare hindrar cheferna från att sätta löner utifrån verksamhetens behov, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Men även om arbetsgivarna lät cheferna sätta lön skulle det bli svårt: förutsättningarna för individuell lönesättning motverkas av vårdens organisation. De flesta chefer ansvarar helt enkelt för alltför många medarbetare: Nära sex av tio har färre än 30 medarbetare men cirka tre av tio har fler än 40 medarbetare att leda. Mellan 20 och 30 brukar anges som en övre gräns för att kunna leva upp till de krav som ställs på ett modernt ledarskap. - Över 300 chefer har valt att lämna kommentarer och det är uppenbart att lönesättningen inte fungerar som det är tänkt i avtalet. Det borde vara ett stort problem för arbetsgivarsidan att bara en av fem chefer svarar att det ekonomiska resultatet i verksamheten påverkar hur mycket pengar som kan fördelas på löner, säger Anna-Karin Eklund. Inte är det bättre när det gäller måluppfyllelse och verksamhet. Endast 15 procent av cheferna svarar att hur väl de uppfyller målen för verksamheten påverkar hur mycket pengar som kan fördelas på medarbetarnas löner. - Undersökningen är ett svidande underkännande av hur vårdens arbetsgivare arbetar med lönesättningen. Dessvärre visar den att en del arbetsgivare inte är intresserade av att följa det avtal vi är överens om, säger Anna-Karin Eklund. Hela undersökningen finns på www.vardforbundet.se Kommentarer: Anna-Karin Eklund, ordförande för Vårdförbundet: 070-661 87 89 Mer information: Björn Sundin (pressansvarig, förbundssekreterare): 070-3731850 Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre. VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Ämnen

  • Företagande