Gå direkt till innehåll
Debatt: Arbetsbelastningen ger sämre vård

Pressmeddelande -

Debatt: Arbetsbelastningen ger sämre vård

Bonuserbjudanden till sjuksköterskor som avstår semester visar att våra 110 000 medlemmar är fel värderade och att vården är dåligt organiserad.

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor tillför livsviktig kunskap och ska ha lön därefter. I dag råder dessutom alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor och sex av tio yrken på Arbetsförmedlingens tio-i-topp när det gäller pensionsavgångar tillhör Vårdförbundets yrkesgrupper.

Situationen kommer därför att bli ännu värre. Redan i dag är arbetsbelastningen ibland så  hög att man inte ens har tid att ta sin lagstadgade rast vilket äventyrar patientsäkerheten.

Personalen måste ha möjlighet till rast, vila, reflektion och semester för att bedriva en god och säker vård för patienterna. 

Vi vill se en helt annan värdering av våra medlemmars kunskap och en helt annan planering för att det inte ska bli kris inför varje sommar. En kris som dessutom förvärras.

Men som alternativ för sjuksköterskor att bli beordrade att avbryta semester är det självklart bättre att bli erbjuden en skälig ersättning för flyttad eller utebliven semester. Men vi vet ju att detta bara skjuter problemen framåt.

Våra medlemmar gör sitt yttersta för att lösa semestrarna och har alltid gjort det av lojalitet mot patienter, kolleger och arbetsgivare. Bonus kan vara ett plåster på såren, men vi rullar bara bollen framför oss.

Längre  semesterperioder har vi redan inom Sveriges Kommuner och Landstings, SKL´s, avtalsområde. Men verksamheter går för fullt från mitten av augusti och då är det ännu svårare att bevilja fler ledigheter.

Mer specialister gör det möjligt för smartare lösningar, snabbare diagnos och behandling, fler gamla som inte behöver drabbas av intorkning och infektioner under sommaren och som därmed inte behöver belasta akutsjukvården.

Det finns många många  skäl till att använd kunskap på rätt sätt, leder till högre kvalitet och säkrare vård till bättre kostnad.

Ingrid Frisk, barnmorska och vice ordförande i Vårdförbundet

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Ingrid Frisk, barnmorska och vice ordförande, tfn: 070-213 21 19

  

 

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Ämnen

Kategorier

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm