Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

För tidig pension och sjukskrivningar skapar brist på utbildad vårdpersonal

Om inte äldre medarbetare inom vården erbjuds bättre arbetsvillkor hotar en ännu värre brist på personal inom de närmaste åren. Vårdförbundets äldre medlemmar bedömer att de kommer att gå i pension när de är 60 år, enligt en undersökning som Vårdförbundet presenterar idag. Därmed kan det redan nästa år försvinna 2 800 sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker från svensk vård. Om sjukskrivningstalen sänktes till 1998-års nivå skulle ytterligare 2 000 medlemmar kunna göra nytta i vården. - Det stora problemet är inte att locka yngre till jobb i vården, det stora problemet är att locka de äldre medarbetarna med stor kompetens att stanna kvar i arbetslivet. Om inte landsting och kommuner blir bättre arbetsgivare kommer vården att få stora problem under de närmaste åren. Det sa Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall när hon öppnade Vårdstämman 2003. Antalet sökande till exempelvis sjuksköterske-utbildningen är stort (i genomsnitt drygt två sökande till varje plats), dagens brist beror på förtida pensionering och höga sjukskrivningstal (6000 är långtidssjukskrivna). Om sjukskrivningarna minskades till 1998 års nivå skulle det ge ett tillskott på ytterligare 2 000 välutbildade personer, som behövs i vården. - Arbetsgivarna kan inte fortsätta betrakta sjukskrivningar och tidig pensionering som ”individuella problem”. Både det stora antalet långtidssjukskrivna och att så många väljer att gå i pension tidigare, visar att det med dagens sätt att organisera och leda arbetet inte finns möjligheter att verka ett helt yrkesliv. Vi måste ändra sättet att organisera arbetet och göra det möjligt för varje individ att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas under hela yrkeslivet, sa Eva Fernvall Undersökningen som TEMO gjort bland Vårdförbundets medlemmar i åldern 50-65 år (1050 svarande) visar att det finns en utbredd oro för att inte orka verka hela yrkeslivet: · Man tror sig inte orka jobba fram till 65 års ålder, medelåldern som anges för när man vill gå i pension är 60,3 års ålder. Anledningen är att arbetet är för tungt, att man känner sig trött och utsliten och att arbetet är stressigt. · De förändringar medlemmarna kräver för att orka arbeta fram till 65 års ålder är: ökad bemanning på arbetsplatsen, möjlighet att gå ner i arbetstid, möjlighet att jobba i ett lugnare tempo och fortsatt löneutveckling. För mer information kontakta Björn Sundin, pressansvarig på Vårdförbundet, på 0703-73 18 50 eller e-post.

Ämnen

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm