Pressmeddelande -

Jobbskatteavdrag ger inte våra medlemmar högre lön

Idag presenterar regeringen vårbudgeten.
– Jobbskatteavdrag ger inte högre lön och kömiljarder löser inte vårdens strukturella problem, säger Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet.

Våra professioner ska värderas högre och det ska synas på lönen.
– Det måste löna sig att vidareutbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska och bidra med livsviktig kunskap till vården. Jobbskatteavdraget gynnar inte våra professioner mer än en sopåkare eller busschaufför, säger Anna-Karin Eklund.

Regeringen vill utveckla kömiljarden.
– Vi välkomnar att kunskaper i vården som leder till effektivare insatser, bättre bemötande och säkrare vård för patienterna premieras, men köpengar och vårdgarantier löser inte de strukturella problemen.

Vården kan bli smartare
Vårdköernas förekomst är inte enbart en resursfråga. Det handlar lika mycket om system, struktur, organisation, ledarskap, kultur och hierarkier i vården. Vi måste använda de befintliga resurserna på ett smartare sätt och vårdens arbetsgivare måste ta ansvar för att säkra kunskapsutvecklingen.

Istället för att uppfinna nya garantier och satsa pengar på nya belöningar till de som har kortast köer måste politikerna både på riksplan och inom kommuner och landsting ta en närmre titt på vårdens kunskapsbehov.

Exempelvis kan barnmorskor utföra medicinska aborter, sjuksköterskor på vårdcentraler kan behandla halsfluss och urinvägsinfektion och de kan ta ansvar för uppföljning och omvårdnad av personer med exempelvis smärta, diabetes, astma och KOL. 
Om kunskapen togs tillvara fullt ut skulle tillgängligheten bli bättre och köerna kortare.

Helst av allt vill patienten förstås få hjälp att förebygga hälsoproblem och få tillgång till tidiga insatser i primärvården, för att alls slippa hamna i någon kö.

För mer information:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdförbundet
  • jobbskatteavdrag
  • lön
  • anna-karin eklund
  • kömiljard
  • lönehöjning
  • vården
  • sjuksköterska
  • barnmorska