Gå direkt till innehåll
Press, radio o tv är välkomna till tårtuppvaktning i Kalmar imorgon

Pressmeddelande -

Press, radio o tv är välkomna till tårtuppvaktning i Kalmar imorgon

Ingrid Wåhlin, avdelningschef Intensiven, Länssjukhuset, Kalmar är en av tre kandidater till SalusAnsvars vårdpris 2011. Hon uppvaktas imorgon. Prissumman är 250 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet. 

Tårtuppvaktning
Tid: Klockan 10:00
Datum: Onsdagen den 30 mars
Plats: Intensivvårdsavdelningen Länssjukhuset i Kalmar
Medverkande: Ingrid Wåhlin, kandidat till SalusAnsvars vårdpris, Stina Wärn, SalusAnsvar och personal vid sjukhuset

SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade priset 2009 för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Av 30 nominerade finns nu tre kandidater som har blivit utsedda av expertjuryn. Kandidaterna är: Ingrid Wåhlin i Kalmar, Anders Modin i Sala och Karin Eklund i Lund.

Motivering:
Ingrid Wåhlin har målinriktat arbetat för att utveckla vården och förbättra för patienterna genom olika projekt, studier och forskning. För att öka kunskapen om hur medarbetarna kan stärka intensivvårdspatienten och anhöriga disputerade Ingrid Wåhlin på en avhandling som heter: The circle of strengh and power – Experiences of empowerment in intensive care . Efter disputationen har hon som avdelningschef förverkligat sin forskning och utvecklat en lärande organisation. Hon arbetar också i olika andra projekt och som forskningshandledare.

Vinnaren meddelas och priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj.

Läs mer om de övriga två kandidaterna här:
https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/Kandidat-till-SalusAnsvars-vardpris/

Expertjuryn består av:

  • Gerd Ahlström, professor i vårdvetenskap och chef vid Vårdalinstitutet, Lunds universitet.
  • Marie Berg,  professor i vårdvetenskap inriktning reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
  • Ewa Idvall, professor i vårdvetenskap med klinisk inriktning vid Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus.
  • Tomas Nordman, biomedicinsk analytiker, med dr, Huddinge sjukhus
  • Carina Nordqvist Falk, tf chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Närsjukvård & Psykiatri (inkl. Hälsoval Skåne)
  • Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska, sjukhusledningen, Skånes universitetssjukhus

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42, cecilia.sandahl@vardforbundet.se

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Ämnen

Kategorier

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm