Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sjuksköterskor har största rollen som verksamhetschefer


Under tisdag äger konferensen "Vårdens Ledarskap" rum. För fyra år sedan var läkare det vanligaste yrket bland verksamhetschefer i primärvården. Nu är det istället sjuksköterskorna som dominerar. Drygt tio år efter att sjuksköterskor tilläts bli verksamhetschefer sitter nu sjuksköterskorna på varannan chefspost. Dock skiljer sig bilden åt mellan olika delar av landet. Detta enligt tidningen Dagens Medicin.

Tisdag 18 november äger konferensen "Vårdens Ledarskap" rum på Norra Latin i Stockholm. Frågan om vårdens ledarskap är ständigt aktuell inom Vårdförbundet. Idag är drygt en tiondel av Vårdförbundets medlemmar chefer på olika nivåer inom vården.

Enligt Dagens Medicins kartläggning var 46 procent av verksamhetscheferna inom primärvården för fyra år sedan läkare och 43 procent sjuksköterskor. Idag har nästan exakt hälften av verksamhetscheferna sjuksköterskebakgrund, medan läkarna intar andraplatsen med 33 procent.

- När patienter har komplexa vårdbehov är det viktigt att ledarskapsförmågan sätts i centrum. Chefskapets styrka sitter inte i yrkestiteln utan i chefers förmåga att bidra med lönebildnings-, budget- och resursplanering, säger Anna-Karin Eklund ordförande i Vårdförbundet.

- Vårdens arbetsgivare har vidgat sin ledarskapsprofil och efterfrågar nu ledarkunskap snarare än de traditionella yrkesprofessionella kompetenserna. Och i takt med att fler av våra medlemmar blivit chefer så har vi många fler förebilder inom Vårdförbundet, säger Anna-Karin Eklund.

Här följer statistik på hur många av Vårdförbundets medlemmar i olika delar i landet som innehar befattningar som verksamhetschef.

Verksamhetschef eller motsvarande i Kommuner och Landsting

2007

2003

1998


Summa chefer

222

176

125


Stockholm

25

1

9


Uppsala

0

5

8


Sörmland

16

12

7


Östergötland

4

12

10


Jönköping

27

8

4


Kronoberg

0

2

2


Kalmar

0

1

0


Gotland

0

0

0


Blekinge

7

4

3


Skåne

2

3

9


Halland

0

1

2


Västra Götaland

53

20

8


Värmland

0

6

8


Örebro

18

9

0


Västmanland

8

8

4


Dalarna

17

19

12


Gävle

2

7

14


Västernorrland

25

14

8


Jämtland

2

1

1


Västerbotten

0

1

1


Norrbotten

16

15

15


Källa: Vårdförbundet

Ämnen

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm