Pressmeddelande -

Tårtuppvaktning på Rättspsykiatrin i Sala

Anders Modin, stf resultatområdeschef, är en av tre kandidater till SalusAnsvars vårdpris 2011. Han uppvaktas på onsdag 6 april. Prissumman är 250 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet. 

Press, radio och tv är välkomna till
tårtuppvaktning
Tid: Klockan 14:30
Datum: Onsdagen den 6 april
Plats: Rättspsykiatri Västmanland, avdelning 2 i Sala.  
Medverkande: Anders Modin, kandidat till SalusAnsvars vårdpris, Stina Wärn, SalusAnsvar och personal vid sjukhuset

SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade priset 2009 för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Av 30 nominerade finns nu tre kandidater som har blivit utsedda av expertjuryn. Kandidaterna är: Ingrid Wåhlin i Kalmar, Anders Modin i Sala och Karin Eklund i Lund.

Motivering:
Anders Modin har som avdelningschef genomfört ett mycket väl genomtänkt och hållbart utvecklingsarbete för att säkerställa god vård inom rättspsykiatrin. Genom hans utveckling av modellen: kvalitativ arbetsledande och målstyrning, KAM, har enheten en effektivare metod att styra, leda och kvalitetssäkra arbetet. Han har skapat en vårdkultur som präglas av en tydlig vårdidé kring varje patient och tydliggjort det rättspsykiatriska uppdraget. Grundidén i utvecklingsarbetet var att identifiera potentialer hos medarbetarna, bejaka det som fungerar och ge alternativa lösningar.

Vinnaren meddelas och priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj.

Läs mer om de övriga två kandidaterna här:
https://www.vardforbundet.se/Agenda/Pressrum/Pressmeddelanden/Kandidat-till-SalusAnsvars-vardpris/

Juryn består av:

 • Gerd Ahlström, professor i vårdvetenskap och chef vid Vårdalinstitutet, Lunds universitet.
 • Marie Berg,  professor i vårdvetenskap inriktning reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin, inst för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
 • Ewa Idvall, professor i vårdvetenskap med klinisk inriktning vid Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus.
 • Tomas Nordman, biomedicinsk analytiker, med dr, Huddinge sjukhus
 • Carina Nordqvist Falk, tf chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Närsjukvård & Psykiatri (inkl. Hälsoval Skåne)
 • Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska, sjukhusledningen, Skånes universitetssjukhus

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42,
cecilia.sandahl@vardforbundet.se

Fakta: Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

 

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • tårtuppvaktning
 • rättspsykiatrin
 • sala
 • vårdförbundet

Relaterade event