Pressmeddelande -

Tårtuppvaktning på röntgen i Lund

Karin Eklund, röntgensjuksköterska och projektledare, är en av tre kandidater till SalusAnsvars vårdpris 2011. Hon uppvaktas idag torsdag. Prissumman är 250 000 kronor, vilket gör priset till ett av Sveriges största inom vårdområdet.

Välkomna till tårtuppvaktning!
Tid: Klockan 14:30
Datum: Torsdagen den 14 april
Plats: Avdelning röntgen 2, Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Medverkande: Karin Eklund, kandidat till SalusAnsvars vårdpris, Stina Wärn, SalusAnsvar och personal vid sjukhuset

SalusAnsvar och Vårdförbundet instiftade priset 2009 för att uppmärksamma framstående insatser inom utveckling av svensk vård. Årets tema är ledarskap i vården. Av 30 nominerade finns nu tre kandidater som har blivit utsedda av expertjuryn. Kandidaterna är: Ingrid Wåhlin i Kalmar, Anders Modin i Sala och Karin Eklund i Lund.

Motivering:

Karin Eklund, röntgensjuksköterska, klinisk lärare, bild- och funktionsdiagnostiskt centrum, röntgen,  har som projektledare på Skånes Universitetssjukhus i Lund, initierat och genomfört Sveriges första Mobila Röntgen i samarbete med 10 kommuner. Ett samarbete med många aktörer och över huvudmannagränser.

Mobil röntgen innebär att en röntgensjuksköterska åker ut med en mobil röntgenapparat till exempelvis särskilda boenden och hospice, för att erbjuda röntgenundersökningar i den egna trygga hemmiljö, istället för transport till sjukhuset. Vilket har utvärderats som mycket positivt. Även andra enheter som smittskydd i Malmö har fått hjälp med att screena hemlösa för TBC på ett härbärge.

Vinnaren meddelas och priset delas ut i samband med Vårdförbundets kongress 5 maj.

Läs om de övriga två kandidaterna
 

Juryn består av:  •  Gerd Ahlström, professor i vårdvetenskap och chef vid Vårdalinstitutet, Lunds universitet.
  •  Marie Berg, professor i vårdvetenskap inriktning reproduktiv och perinatal hälsa vid Sahlgrenska akademin, inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs      universitet.
  •  Ewa Idvall, professor i vårdvetenskap med klinisk inriktning vid Malmö högskola och Skånes universitetssjukhus.
  •   Tomas Nordman, biomedicinsk analytiker, med dr, Huddinge sjukhus
  •   Carina Nordqvist Falk, tf chef för Enheten för Uppdragsstyrning av Närsjukvård & Psykiatri (inkl. Hälsoval Skåne)
  •  Else-Maj Rosenlöf, chefssjuksköterska, sjukhusledningen, Skånes universitetssjukhusFör mer information kontakta:

Fakta:

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.


Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • karin eklund
 • vårdpris 2011
 • salusansvar
 • vårdförbundet

Regioner

 • Lund