Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Uttalande: Papperslösas rätt till vård!

Vårdförbundets kongress uppmanar vid enhälligt beslut att riksdagens partier ska ta sitt ansvar för att papperslösa och gömda i hela landet ska få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga invånare. Spill inte mer tid! Varför ska medlemmar behöva gå till civil olydnad för att rädda liv?

- Det finns ett dilemma då regelverk säger nej till vård av papperslösa. Våra medlemmar agerar utifrån FN-konventionen och våra egna yrkesetiska koder. Att tvinga våra medlemmar att bryta mot lagen är att sätta en hel yrkeskår för väldigt otrygg miljö. Vi kommer alltid med vår kunskap att utföra den vård som människor är i behov av, säger Anna-Karin Eklund ordförande i Vårdförbundet.

Här följer kongressens uttalande: Rätt till vård på lika villkor för alla - nu!

En kvinna med långvariga blödningar vågar inte söka vård. En cancersjuk patient nekas behandling. En gravid kvinna utvecklar allvarliga graviditets-komplikationer som inte upptäcks eftersom hon inte har tillgång till mödravård. Detta medför risker för både mor och barn.

Papperslösa och gömda flyktingar i Sverige har endast möjlighet att få vård i akuta situationer. De måste dessutom betala kostnaderna för vården, som kan uppgå till många tusen kronor, ur egen ficka. Något som i praktiken gör det omöjligt för många att söka vård. I Sverige finns tiotusentals papperslösa varav många arbetar och betalar skatt. En papperslös kan idag få skattsedel och betala skatt i Sverige men samtidigt tvingas betala hela kostnaden för den vård hon/han behöver. Detta är orimligt! På grund av regeringens passivitet har flera landsting och enskilda sjukhus självständigt beslutat att ge papperslösa och gömda flyktingar vård på samma villkor som för alla andra.

Inför riksdagen har Socialministern lovat att utreda papperslösas rätt till vård. En utredning som vi ännu inte sett till. För var dag som går drabbas människor av onödigt lidande och onödiga risker på grund av särbehandling. Personal vid vårdinrättningarna tvingas att i strid mot sin yrkesetik sortera patienter i olika kategorier.

Sverige har fått skarp kritik för dessa brister, bland annat av FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet. Egentligen ska denna fråga inte behöva diskuteras. Sverige måste enligt internationella konventioner ge alla människor lika rätt till bästa möjliga hälsa.

Vårdförbundets kongress konstaterar att det strider mot de yrkesetiska koder som gäller för Sveriges barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor att neka personer vård med hänvisning till deras ställning i samhället. Vi kommer att fortsätta följa principerna om människovärde och att vård skall ges solidariskt och efter behov, som beslutats av Sveriges Riksdag. För oss gäller de principerna före lagar och regler som står i strid med dessa.

Vårdförbundets kongress uppmanar Riksdagens partier att ta sitt ansvar för att papperslösa och gömda i hela landet ska få tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga invånare. Spill inte mer tid!

Följ kongressen via webb-tv på www.vardforbundet.se/kongress2008 Hela sändningen ligger även kvar i efterhand.

Tid: Onsdag 26 november kl. 9.00 - 18.00

Torsdag 27 november kl. 8.30 - 16.00

Se även på webben för mer detaljerat program

Plats: Utsikten, Utsiktsvägen 10, Nynäshamn

Kontakt

Tor Enqvist, Pressansvarig, tel. 0706 - 27 02 27

För mer information: www.vardforbundet.se


Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Ämnen

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm