Pressmeddelande -

Vårdförbundet har fattat beslut om ett fjärde varsel

För att påskynda ett avtal som ska bidra till att ge rätt värde för våra yrkesgrupper och en god vård lägger vi idag ett fjärde varsel som riktar sig mot fem universitetssjukhus. Det omfattar ytterligare drygt 4000 medlemmar och träder ikraft den 29 maj.

 

Idag har Vårdförbundet fattat beslut om att lägga ytterligare ett varsel. Varsel 4 omfattar fem universitetssjukhus och totalt drygt 4000 medlemmar. När det fjärde varslet träder i kraft kommer sammanlagt 10 000 av Vårdförbundets medlemmar att vara ute i strejk.

 

Varsel 4 träder ikraft den 29 maj kl 12.00 och omfattar fem universitetssjukhus:

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg - 820 personer

Akademiska sjukhuset i Uppsala - 736 personer

Universitetssjukhuset i Örebro - 421 personer

Universitetssjukhuset i Lund - 1100 personer

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge -1085 personer

 

Varsel 4 omfattar i första hand vårdavdelningar på sjukhusen.

 

- Vi lägger ett fjärde varsel för att sätta ytterligare press på Sveriges kommuner och landsting. Vi hoppas att de lokala arbetsgivarna nu ger den centrala förhandlingsdelegationen i uppdrag att snabbt få till stånd ett nytt avtal, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

 

- Legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har alla akademisk examen och värderas högt av befolkningen och bland politiker. Det måste också avspeglas i en bättre lönesättning genom en värdeförändring i en modern välfärdsstat, säger Anna-Karin Eklund.

 

 

Mer specifik information om varslet finns publicerat på www.vardforbundet.se

 

Kontakt

Kerstin Olsson, tf Pressansvarig, tel. 070-978 33 83

Anna Nybom Chance, tf pressansvarig, tel. 070-620 06 86
Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel