Pressmeddelande -

Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL/Pacta.

Idag har Vårdförbundet antagit det slutbud som är resultatet av förhandlingarna med SKL. Det nya avtalet gäller för 88 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som är anställda i kommuner och landsting/Pacta (företag som står SKL nära).

– Vi har livsviktiga yrken med unik akademisk och yrkesspecifik kunskap som ger goda resultat i vården. Vi ska vara rätt värderade, säger Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundet.

– Det här avtalet ger oss möjlighet att fortsätta det långsiktiga arbetet med att våra professioner får rätt löner och ett hållbart yrkesliv, säger hon.

Frågor som har varit viktiga för oss och som har gjort att vi antagit slutbudet:

 • Förbättrade förutsättningar för att nå en önskvärd lönestruktur på arbetsplatsen. Det nya avtalet sätter en större press på arbetsgivaren att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur inom verksamheten.
 • Kompetens och specialistkunskap ska värderas högre. I det avtal som vi träffade med SKL 2008 slogs det fast att lönen ska baseras på kunskap, kompetens, erfarenhet och resultat. Nu tar vi ytterligare ett steg genom att löneavtalet innehåller konkreta formuleringar om att även specialistkunskap ska värderas vid lönesättningen.
 • Partsgemensamt arbete kring vårdens kunskapsförsörjning. Vi kommer gemensamt att arbeta för att grundutbildning och specialisering på ett bättre sätt ska svara mot behoven av kunskap inom vården.

Avtalet i korthet

 • Avtalsperiod: 2011-04-01 till 2013-03-31.
 • Gemensam utvärdering hösten 2012.
 • Om avtalet inte sägs upp 2012-10-31 kommer det att gälla i två år till.
 • Ingen fastställd garanterad nivå.
 • Årlig löneöversyn första april varje år.
 • Stöd till lokala parter om löneavtalets tillämpning.
 • Konkret formulering om att kompetens och specialistkunskap ska premieras vid lönesättningen.
 • Gemensamt lokalt utvecklingsarbete om nattarbetstider.
 • Stöd till lokala parter som vill träffa avtal om arbetstider.
 • Gemensam fokus på långsiktig kunskapsutveckling och kompetensförsörjning.
 • Särskilda ersättningar bland annat OB-ersättningen höjs med 3.5 procent från och med den 1 april.
 • Föräldrapenningtillägg som är 10 procent av månadslönen utökas från tre till fem månader.

Avtalet kommer så snart som möjligt att publiceras i sin helhet på: www.vardforbundet.se

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Anna-Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet, tfn: 070-661 87 89
Kerstin Persson, chefsförhandlare Vårdförbundet, tfn: 070-640 39 96

Fakta: Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • vårdförbundet
 • skl
 • pacta