Gå direkt till innehåll
Vårdförbundet och Vårdföretagarna träffar tillsvidareavtal

Pressmeddelande -

Vårdförbundet och Vårdföretagarna träffar tillsvidareavtal

Vårdförbundet har tecknat tillsvidareavtal om allmänna villkor och löner med Vårdföretagarna för sjuksköterskor i ambulansföretag från 1 juli 2010. Lönerevisionen för år 2010 är siffersatt. Från och med 1 september 2011 gäller lokal lönebildning. Parterna har också träffat ett nytt avtal om kompetensutveckling.

Utöver träffade avtal har parterna enats om att tillsätta en arbetsgrupp för arbetsmiljö, hälsa och säker vård. Fokus ska ligga på arbetstidsfrågor som jourtjänstgöring och dygnspass.
– Det känns oerhört bra att vi har gått i mål med det här avtalet, säger Oskar Falk, Förbundsombudsman Vårdförbundet.

Sammanfattningsvis innebär de nya avtalen följande:

  • Löneökning för perioden 1 juli 2010 – 31 augusti 2011 är 2 procent. Från 1 september 2011 gäller avtal om lokal lönebildning med en ny förstärkt löneprocess.
  • Höjd ob-, beredskaps- och jourersättning från 1 juli 2011.
  • Föräldra­ledig­hets­tillägg i fem månader och partsgemensam intention om pappadagarna.
  • Möjlighet till nio timmars dygnsvila i samband med friliggande 12-timmarspass.
  • Ett avtal om kompetensutveckling.
  • Arbetsgrupp för arbetsmiljö, hälsa och säker vård. Fokus ska ligga på arbetstidsfrågor som jourtjänstgöring och dygnspass.

Avtalet omfattar 562 sjuksköterskor i ambulanssjukvård som är medlemmar i Vårdförbundet.

För mer information kontakta:
Oskar Falk,
förbundsombudsman Vårdförbundet
tfn: 08-14 77 80, 0761-33 08 88


För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se


VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ.
Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Ämnen

Kategorier

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm