Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårdförbundet skriver på Klimatupproret

Vårdförbundet har på sin kongress fattat beslut, i linje med förbundets nya vision, att skriva på klimatupproret som Svenska Naturskyddsföreningen har startat klimatuppropet tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet. Kongressen har även beslutat att söka medlemskap i Rättvisemärkt. Här följer motivet till att Vårdförbundet skriver på klimatuppropet:

Vårdförbundet är en stark aktör i den samhällspolitiska debatten, inte minst vad gäller folkhälsofrågorna. Vårt engagemang omfattar även det ökade hotet från klimatförändringarna. En medeltemperatur som bara ligger någon grad över den vi har idag skulle innebära att allt fler medborgare får problem med hälsan.

Klimatfrågan är inte bara ett nationellt problem. Klimatförändringarnas påverkan på hälso- och sjukvården är redan föremål för politiskt agerande inte bara i Sverige utan också inom EU. Frågan kommer med all säkerhet att få ett ännu större utrymme på den politiska arenan de kommande åren. Vårdförbundet är partipolitiskt obundet, men vi har en tydlig politisk roll att spela om vi vill att klimatförändringarnas påverkan på hälso- och sjukvården ska tas på allvar.

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiska fri- och rättigheter råder. Därför ska alla ha tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som ges på lika villkor och är byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati. Alla våra fyra yrkesgrupper - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor - arbetar för att främja hälsa. Hälsa och helhet, individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss som yrkesutövare och yrkesförbund.

Vårdförbundet skriver därför under klimatuppropet, som Svenska Naturskyddsföreningen initierat tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet. Vi kommer aktivt att arbeta för att få politiker och andra opinionsbildare att ta sitt ansvar. Vi kräver, enligt klimatupproret, att regering och riksdag beslutar att:

* växthusgasutsläppen i Sverige minskas med minst 40 % till 2020 från nivån 1990

* kraftfullt öka stödet till klimatarbete i utvecklingsländer - utöver biståndet

Fakta om Klimatuppropet

Naturskyddsföreningen har startat klimatuppropet tillsammans med Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet. Tillsammans bildar de opinion, samlar in namnunderskrifter och anordnar aktiviteter runt om i landet.

Namnunderskrifterna ska lämnas över till statsminister Fredrik Reinfeldt. Uppropet kan stödjas både av personer och organisationer, företag, kommuner och andra grupper. Tanken är att uppropet ska ge stöd och mod till våra politiker att ta ansvar för vår gemensamma framtid. I mitten av november hade 28 000 skrivit på samt ett stort antal organisationer, företag, fackförbund och politiker.

 

Kravet från uppropet är att regering och riksdag beslutar att:

* växthusgasutsläppen i Sverige minskas med minst 40 % till 2020 från nivån 1990
* kraftfullt öka stödet till klimatarbete i utvecklingsländer - utöver biståndet

 

Klimatkrisen är inget avlägset hot - krisen är redan här med svår torka och översvämningar. FNs klimatexperter säger att senast om sju år måste de globala utsläppen börja minska.

Mycket kan vi ta ansvar för i vår vardag genom klimatsmarta val, men det måste bli enkelt och lönsamt för enskilda och företag att göra rätt. Därför krävs kraftfull politik och en jämn minskning av utsläppen som startar NU.

Vi behöver också ta ansvar för effekterna av våra utsläpp. Den rika världen har bidragit allra mest till klimatförändringarna, men de som drabbas hårdast är fattiga människor i utvecklingsländer. Sverige måste ge stöd till klimatsmart utveckling och anpassning till ett förändrat klimat.

Sverige kan påverka världen genom att som EU-ordförandeland driva motsvarande politik internationellt när det nya FN-klimatavtalet sluts i Köpenhamn 2009.

Mer information om klimatuppropet finns på:

www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/vart-klimatarbete/klimatuppropet/

 

Följ Vårdförbundets kongressen via webb-tv på www.vardforbundet.se/kongress2008 Hela sändningen ligger även kvar i efterhand.

Tid: Onsdag 26 november kl. 9.00 - 18.00

Torsdag 27 november kl. 8.30 - 16.00

Plats: Utsikten, Utsiktsvägen 10, Nynäshamn

Kontakt

Tor Enqvist, Pressansvarig, tel. 0706 - 27 02 27

För mer information: www.vardforbundet.se
Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för ständig utveckling av god vård med utgångspunkt i individen. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor att påverka sin situation, förbättra vården och utveckla yrket.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm,
telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

 

 

Ämnen

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm