Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårdförbundet uppmanar sina 110 000 medlemmar att Ta rast

Syftet med Ta rast-kampanjen, som börjar idag 28 mars, är att få medlemmar i hela landet att tänka på sin hälsa och på patientsäkerheten.

Under hela veckan 13 uppmanas Vårdförbundets medlemmar att ta ut sin lagstadgade rast. 

Drygt 50 av 120 motioner till Vårdförbundets kongress 5 maj handlar om ett hållbart yrkesliv.

Ett av Vårdförbundets krav i den pågående avtalsrörelsen är att det måste finnas en nationell bestämmelse om arbetstider som även skapar möjligheter till lokal anpassning. Detta för att skapa långsiktiga villkor för att klara kunskapsförsörjningen dygnet runt.

Yrkesförare måste stanna bilen och ta rast efter en viss tids körning. För ambulanssjuksköterskor är situationen den motsatta, de får inte ta rast. De måste vara tillgängliga för utryckning under hela arbetspasset, trots att de kan arbeta 24 timmar i sträck.

Även en mottagningssjuksköterska kan ha svårighet att ta rast eftersom hon ska vara tillgänglig på telefon, även under lunchen, vilket betyder att hon inte kan ta rast i lagens mening.

Medlemmar i Vårdförbundet bidrar varje dag med livsnödvändig kunskap. För att använda kunskapen fullt ut måste personalen inom samtliga professioner ges möjlighet till matpaus, vila, återhämtning och reflektion.

Akutsituationer kan uppstå i vården som förhindrar personalen att ta rast vid enstaka tillfällen. Men om medlemmar dagligen upplever svårigheter att ta rast finns det systemfel i vården.

En pressad arbetsorganisation med ständiga överbeläggningar, bristfällig bemanning och svårighet att ta rast riskerar patientsäkerheten. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla tar sin lagstadgade rast.

Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård, nolltolerans för vårdskador och ett hälsosamt yrkesliv. Vi är 110 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. 

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor: ta rast!

Kontaktuppgifter till Vårdförbundets alla 21 avdelningar hittar du här:
https://www.vardforbundet.se/Om-Vardforbundet/Lokala-avdelningar/

Kontaktpersoner vid Stockholmsavdelningen är:
Ulla Althin, avdelningsordförande, tfn: 070- 261 21 11
Gunilla George, styrelseledamot, tfn: 073- 699 88 21
Ingalill Sundström, styrelseledamot, tfn: 070- 264 06 52

För mer information kontakta:
Cecilia Sandahl, presschef, tfn: 08-14 77 69, 070-687 32 42
cecilia.sandahl@vardforbundet.se
Anna-Karin Eklund, förbundsordförande, tfn: 070-661 87 89

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm
www.vardforbundet.se

Ämnen

Kategorier

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm