Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårdutbildningar får bra betyg

2 030 studerandemedlemmar i Vårdförbundet har deltagit i en enkätundersökning där deras syn på utbildningen kartlagts. 25 av 26 högskolor/universitet får betyget godkänt. Och två av tre studenter tycker att utbildningen förbereder dem väl inför arbetslivet. Men många upplever ett svagt intresse från arbetsgivarnas sida. Högst medelbetyg på utbildningen ger studenterna för andra året i rad Högskolan i Kristianstad som får betyget 4,4 på en skala där 5 är högsta betyg. Där skulle hela 79 procent av de svarande rekommendera andra samma utbildning. Sämst resultat visar även i år Luleå Tekniska Universitet. Där ger fler än var fjärde student det sammanfattade betyget dåligt eller mycket dåligt om sitt universitet. Generellt sett ges samtliga högskolor och universitet minst betyget godkänt i undersökningen. Medelbetyget ligger på 3,9. Övriga som toppar listan är Sophiahemmets högskola med betyget 4,3, Ersta/Sköndal högskola, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Borås och Röda Korsets högskola som alla får betyget 4,1. Växjö universitet som låg på andra plats förra året har i år halkat ner till en sjunde plats. Men medelbetyget för Växjö är fortfarande bra, 4,0. Kristianstad toppar även det sammanfattade betyget för den verksamhetsförlagda utbildningen. Där är det de svarande vid Högskolan i Väst som ger sämst betyg, 2,9. När det gäller kontakt med arbetsgivarna upplever endast en av fyra studenter att de offentliga arbetsgivarna intresserar sig för dem som kommande anställda. Och intresset upplevs som ännu mindre från de privata arbetsgivarna. Enkätens urval utgörs av de av Vårdförbundets studerandemedlemmar som angett e-postadress, kompletterat med 45 biomedicinska analytikerstudenter. Svarsfrekvensen var 75 procent. Svarande per ort varierar mellan som lägst 43 svarande i Jönköping till som mest 148 på Karolinska Institutet. Då antalet studenter varierar mellan orterna får vissa av resultaten i enkäten ses som statistiskt osäkra. De ger dock en fingervisning om studenternas uppfattningar kring teoretisk- och verksamhetsförlagd utbildning. Enkätundersökningen i sin helhet finns på: www.vardforbundet.se/studenter För kommentarer: Kontaktuppgifter till ordförande i Vårdförbundets lokalavdelningar finns på www.vardforbundet.se/presskontakter_lokalt Mer information: Anna Nybom Chance: telefon 070-620 06 86, eller e-post: anna.nybom.chance@vardforbundet.se Vårdförbundets 112 000 medlemmar är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet vill att vården ska utgå från, och anpassas till, individens behov så att alla får rätt till god och lika vård, i alla skeden av livet. Det förutsätter att dagens stuprör och gränser ersätts av helhetssyn och samverkan - vilket stärker individen och gör att vårdens resurser används bättre. VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredrik Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm telefon 08-14 77 00, fax 08-411 42 29, www.vardforbundet.se

Ämnen

Om Vårdförbundet

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund som arbetar för att ge dig som är medlem och utbildad som, eller studerar till, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska stöd i professionella och fackliga frågor.
Förbundet arbetar bland annat för att förbättra dina arbetsvillkor, stärka dig i din yrkesutövning och påverka utvecklingen av sjukvården både nationellt och internationellt. Vårdförbundet har cirka 111 000 medlemmar.

Förbundet har 21 lokala avdelningar runt om i landet. På varje arbetsplats finns en förtroendevald som representerar förbundet. Vårdförbundets kansli ligger i Stockholm. Vårdförbundet ingår i TCO.

För mer information gå till www.vardforbundet.se

Vårdförbundet
Box 3260
103 65 Stockholm