Pressmeddelande -

Blöjvägning den nya "råttan i pizzan"

Okunskapen om blöjvägning inom äldrevården är utbredd. Novus-undersökningar visar att 45 procent av svenska folket har gått på myten att blöjvägningen görs för att omsorgsgivaren ska kunna dra ner på kostnader. Men fördomarna är än större bland röd-gröna hälso- och sjukvårdspolitiker – 49 procent av dem angav fel svar i undersökningen jämfört med 7 procent av allianspolitikerna.

Sanningen är att alla utförare inom äldreomsorg - både i offentlig och privat regi - väger inkontinens­skydd enligt riktlinjer från Socialstyrelsen. Syftet är att kunna anpassa skydden till individen och exempelvis undvika byten som stör nattsömnen. 

-  Nu har vi svart på vitt hur tragiskt utbredd denna fördom är. Att beslutsfattare, som rimligtvis ska vara mer insatta, har så stora kunskapsluckor kan förklara den snedvridna debatten om den moderna välfärden. Att hälften av beslutsfattarna inom oppositionen är så okunniga är direkt hårresande, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Det rätta svaret i undersökningen - att inkontinensskydd/blöjor vägs för att kunna anpassas till individen - angav 24 procent av svenskarna. 53 procent av beslutsfattarna angav rätt svar. Av Alliansens hälso- och sjukvårdspolitiker angav 66 procent rätt svar jämfört med 37 procent av de röd-gröna politikerna.

Trots att människor vill kunna välja vård och privat vård- och omsorg får goda resultat i kvalitetsmätningar går nu flera partier till val på att reglera en väl fungerande bransch. Som dessutom är Sveriges mest jämställda, med fler företagsledare som är kvinnor än män.

-  Okunskapen leder till smutskastning av privata utförare. Även äldre drabbas då de oroas i onödan, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Idag lider 500 000 personer av inkontinens i Sverige.

-  Vägningen är en kvalitetssäkring och inget annat. Vi arbetar mycket med att sprida information och mota fördomar och okunskap inom ett område som berör så många, säger Märta Lauritzen från Nikola.

Nikola är ett nationellt nätverk som samverkar för utveckling inom området inkontinens. Deltagarna i nätverket är representanter med en central roll inom inkontinensverksamheten hos kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Fakta om undersökningarna 

·  Novus Reformpanel Vård omfattar drygt 400 beslutfattare inom hälso- och sjukvård. Dessa är sjukvårdspolitiker och tjänstemän (inom stat och landsting) med en spridning över hela. Sverige och som rekryterats att ingå i panelen. Denna undersökning genomfördes i maj 2014

·  Novus Sverigepanel omfattar 1 000 representativt urval av den svenska allmänheten 18-79 år. Denna undersökning genomfördes i maj 2014.

Fakta om blöjmyten 

Myten om blöjvägning som ett symtom på vanskötsel startade med Dagens Nyheters granskning av Koppargården och Carema. I november 2011 publicerades en artikel som specifikt ”avslöjade” att blöjor vägdes. Syftet sades vara för att spara pengar. Denna historia slog an så väl retoriskt att den enbart inom ett dygn publicerades i över 200 andra källor, inklusive rikstäckande TT.

Myten om blöjvägning lyftes även fram av många andra aktörer på kort tid. Strax över 1 000 artiklar och inslag nämnde blöjvägning tillsammans med Carema under det första året. Därigenom kunde myten få ett brett fäste.

Samma dragningskraft utövade myten på politiska företrädare. Både LO och Kommunals båda ordföranden använder blöjvägning i sin retorik. Företrädare för partier negativa till privat välfärd använder än i dag regelbundet ”blöjvägning” som ett bevis för sina teser i debattartiklar och uttalanden. Det har även skrivits kulturartiklar och gjorts konstföreställningar som använder blöjvägningsmyten.

Fakta om blöjmyten och hur den spreds dokumenteras nu av allt fler. Journalisten Thord Eriksson har exempelvis granskat drevet under den så kallade Carema-skandalen i sin nya bok "Folk dör här: en pappa, två äldreboenden och välfärdens framtid".

Mer information   

Vi gör skillnad! är ett upprop för modern välfärd. På www.vigörskillnad.se  finns fakta, filmer och berättelser om några av de 160 000 medarbetare på 11 000 företag som verkar inom den privat drivna vården och omsorgen. Bakom uppropet, som är partipolitiskt oberoende, står branschorganisationen Vårdföretagarna.

Kontakta gärna Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna på 072-742 6924 eller
hakan.tenelius@almega.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • valfrihet
  • vårdföretagarna
  • privat driven vård och omsorg
  • almedalen
  • blöjvägning
  • äldreomsorg

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29

Relaterat innehåll