Pressmeddelande -

Bra med krafttag mot fusket, men en mer heltäckande analys krävs

Försäkringskassan har idag presenterat Fjordrapporten, resultatet av en myndighetsövergripande satsning som pågick mellan 2011 och 2015 i syfte att upptäcka, bryta upp och i förekommande fall lagföra brott i samband med assistansersättning. Rapporten visar att operation Fjord kunnat stoppa brott på cirka 60 miljoner kronor.

- Vårdföretagarna är positiva till att Försäkringskassan tar itu med kriminaliteten inom personlig assistans. Vi får aldrig acceptera fusk och oegentligheter, då raseras hela trovärdigheten för socialförsäkringssystemet, säger Inga-Kari Fryklund förbundsdirektör på Vårdföretagarna.

Inga-Kari Fryklund är dock tveksam till inriktningen i rapporten och anser att vissa delar spär på den negativa bild av assistansbranschen som redan finns samt gör problemet med fusk större än vad det egentligen är.

- Försäkringskassans agerande har lyckats stoppa knappt 60 miljoner kronor i utbetalningar vilket är bra, men det motsvarar endast 2 promille av den sammanlagda summan som betalas ut i assistansersättning. Problemet är inte så stort och utbrett som myndigheten vill göra gällande. Dessvärre andas stora delar av rapporten en negativ inställning till privata utförare. Exempelvis påstås det utan egentliga belägg att det finns incitament för företagen att få ut mer timmar än nödvändigt för att kunna erhålla så mycket ersättning som möjligt.

Vårdföretagarna har själva tagit initiativ till att stävja fusket genom att samla alla stora centrala myndigheter för att diskutera denna viktiga fråga. Vårdföretagarna granskar alla företag som vill bli medlemmar och har även etiska riktlinjer varje företag måste uppfylla. Annars riskerar företaget att uteslutas.


Kontaktuppgifter:

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070-671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Fredrik Borelius
Branschexpert Personlig Assistans
Tel: 072-527 69 26
fredrik.borelius@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29