Pressmeddelande -

Färre sjukskrivna hos de privata vårdgivarna i Örebro

Anställda i privata vårdföretag har klart färre sjukdagar än de som arbetar i offentligt driven vård, visar en genomgång av statistiken från 2009. Skillnaden är signifikant och gäller för vårdanställda i hela landet. I Örebro skiljer sig sjukskrivningstalen mellan privat och offentligt anställda med 31 procent.

Vårdföretagarna har gått igenom SCB:s officiella statistik för sjukfrånvaro under 2009 och funnit en tydlig skillnad mellan privata och offentliga arbetsgivare inom vårdsektorn. Av all offentliganställd vårdpersonal var 7 procent (av 232 295 personer) sjuka mellan 15 och 89 dagar under 2009. För privatanställda var samma siffra 5,8 procent (av 70 692 personer).

I Örebro var skillnaden i sjukskrivningstal mellan privat och offentligt anställda 31 procent för sjukskrivningar mellan 15 och 89 dagar och 42 procent för längre sjukskrivningsperioder.

Skillnaden återkommer i samtliga landsting. För kortare sjukskrivningar är gapet störst i Västernorrland, där andelen sjukskrivna var 60 procent högre hos de offentliga arbetsgivarna. Därefter kommer Blekinge, Gävleborg och Halland.

I Södermanland och Gotland var andelen sjuskrivna i 90 dagar eller längre mer än dubbelt så hög i offentligt driven verksamhet.

– Vi har ingen färdig analys av siffrorna. Men skillnaden är tydlig och säger ändå något om hur väl de privata vårdföretagen lyckas som arbetsgivare, kommenterar Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna. 

Det landsting som lyckats bäst med att hålla skillnaden nere för kortare sjukskrivningsperioder är Dalarna, med 10 procent fler sjukdagar bland offentliganställda.

Fakta om undersökningen:
All sjukfrånvaro under 2009 på 15-89 dagar samt 90 dagar eller mer (där sjuklönen bekostas av Försäkringskassan) har granskats. Följande verksamheter omfattas av statistiken: Slutenvårdskliniker för primärvård, samt somatisk och psykiatrisk sjukvård, primärvårdsmottagningar med läkare mm, andra allmänpraktiserande mottagningar, specialistläkarmottagningar inom öppenvård, medicinska laboratorier, distriktssköterskemottagningar och barnavårdscentraler, enheter för fysioterapeutisk verksamhet, andra öppna enheter för hälso- och sjukvård (utan läkare), servicehus, servicelägenheter för äldre och ålderdomshem, hemtjänst och dagcentraler för äldre, hemtjänst, dagcentraler och personlig assistans för funktionshindrade. 

Läs undersökningen på www.vardforetagarna.se

För ytterligare information:

Ulf Öfverberg
Näringspolitisk expert
tel: +46 (0)8 762 69 83
mobil: +46 (0)70 550 69 83
www.vardforetagarna.se
Vårdföretagarbloggen

Taggar

  • vårdföretagarna
  • oberoende granskning
  • privat vårdgivare

Regioner

  • Örebro

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Presskontakt

Anders Manell - presschef

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29

Relaterat material