Pressmeddelande -

Har fusket gjort assistansen till en bransch i kris?

Omfattande fusk har avslöjats med assistansersättningen. Fusket drabbar hela branschens rykte och en utredning har tillsatts som ska se över fusket men även kostnadsutvecklingen generellt. Hur drabbar detta brukarna? Vad kan branschen och ansvariga myndigheter göra? Vilket ansvar har politiken? Detta är frågor Vårdföretagarna vill lyfta i Almedalen. 

Personlig assistansbranschen är ständigt satt under lupp och lever med ständiga hot om förändrade förutsättningar och kostnadsbesparingar. Under det senaste året har det dessutom uppdagats ett omfattande fusk som drabbar hela branschen.

En utredning har tillsatts som ska se över assistansen med fokus på fusk men även på kostnadsutvecklingen generellt sett. Hur kan ansvariga politiker bidra till mer stabila förutsättningar i systemet? Vad kan branschen göra? Kommer tillståndsplikten och Socialstyrelsens tillsyn att bidra till ökad seriositet inom branschen? Hur kan vi vidmakthålla ett företagsvänligt klimat på en extremt reglerad marknad?

Detta är frågor som representanter från Försäkringskassan, Socialstyrelsen, branschen och politiken idag diskuterar kl. 15.00 - 16.30 på Hästgatan 12, Visby.

Kontakt:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
+46 8762 6924
hakan.tenelius@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • branschorganisation
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • valfrihet
  • vårdföretagarna
  • lss

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med c:a 70 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29