Pressmeddelande -

Kommunal/Vårdföretagarna - Hur gör vi äldreomsorgen attraktiv som arbetsplats?

1980 sökte över 18 000 behöriga till vård-/omvårdnadslinjen, 2010 var antalet sökande till utbildningen endast 3041. Samtidigt kommer behovet av utbildad arbetskraft inom omsorgen öka med 150 000 till 2030 på grund av den demografiska utvecklingen. Idag tar Kommunal och Vårdföretagarna gemensamt tag i frågan på Almedalen.

Att arbeta inom äldreomsorgen ses av många som ett lågstatusarbete vilket leder till färre studenter inom vård- och omsorg. I förlängningen riskerar detta att leda till stora problem att rekrytera branschkompetent personal och säkra en god omsorg för våra äldre, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.  

Arbetsgivare och fack har ett gemensamt intresse av att höja statusen på arbetet inom äldreomsorgen, hur det ska gå till diskuterar bland annat Bertil Östberg (Fp) och Lena Hallengren (s) samt företagare, intresseorganisationer och studenter.

Seminariet ”Hur gör vi äldreomsorgen attraktiv som arbetsplats?” (5 juli) arrangeras kl 10.30 – 12.00 på Hamnplan 5, Visby.

Kontakt:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
+46 8762 6924
hakan.tenelius@almega.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • vårdföretagarna
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • kommunal

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med c:a 70 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29