Pressmeddelande -

Mindre valfrihet i Gävleborg än i övriga landet

 

Andelen som varit i kontakt med den privat drivna vård- och omsorgen har ökat från 19 till 33 procent jämfört med 2008 års undersökning och kontakten med den offentligt drivna vården har minskat med samma siffra. Samtidigt svarar fler att de är nöjda med den vård de får.  

Men de geografiska skillnaderna vad gäller valfrihet i Sverige är stora. Vårdindikatorn visar att dubbelt så många patienter har varit i kontakt med privata vårdgivare i Stockholm jämfört med i Gävleborg, 41 respektive 21 procent. Invånare i Gävleborg har samma rätt att välja vård som invånare i södra Sverige, men inte samma möjlighet.

– På flera håll norr om dalälven har vi sett exempel på hur ett alltför omfattande basuppdrag och politiska regleringar sätter käppar i hjulen för de mindre vårdgivare som vill starta upp och driva sin egen verksamhet. Detta leder till att invånarnas möjligheter till att välja vård begränsas, säger Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

– Undersökningen visar att svenskarna vill ha större valfrihet, men valfrihet bygger på att företag fritt kan etablera sig och konkurrera om patienternas förtroende. Genom de nya valfrihetsreformerna, i form av LOV och vårdvalssystemet, får politiker i kommun och landsting möjlighet skapa en mer tillgänglig vård, men det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för nya aktörer om vi ska uppfylla svenskarnas önskemål om valfrihet.

 

Läs Vårdindikatorn på www.vardforetagarna.se under fliken Fakta/Vårdindikatorn.

För ytterligare information:

 

Katarina Storm Åsell, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna

tel: 08-762 69 46, mobil: 070-572 69 46

 

Frågor om undersökningen:

Henrik Vestin, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI)

Henrik.vestin@hui.se , tel: 08-762 72 87

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdföretagarna
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • sjukvård
  • valfrihet

Regioner

  • Gävleborg

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29