Pressmeddelande -

Ny guide för bättre upphandling av äldreboende

Nu blir det lättare för kommuner som vill använda upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. En ny guide från Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv innehåller verktyg för att kvaliteten ska säkras, följas upp och stimuleras. I guiden finns det bland annat checklistor, mall för kravspecifikation samt exempel på bra och mindre bra skall-krav.

Efter att debatten om driftsformer och kvalitet i äldreomsorgen tagit fart gjordes en genomgång av kommunernas upphandling av äldreboende under 2011 – första halvåret 2012. Genomgången visade att upphandlingsunderlagen ofta var onödigt omfattande, och att möjligheterna att styra mot kvalitet inte utnyttjades full ut.  

- Med guiden blir det enklare för mindre företag att delta i upphandlingar. Det blir även ett steg bort från detaljstyrning vilket skapar större utrymme för innovation. Det ska vara lönsamt att leverera och utveckla god kvalitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

- Det är viktigt att kraven i förfrågningsunderlagen är tydliga, relevanta för att främja kvalitet, uppföljningsbara och att de stimulerar kvalitetsutveckling. Mätbara krav på resultat, inte bara struktur och processer, är angeläget och bidrar till kvalitetsutveckling. Bristen på resultatkrav var uppenbar i den kartläggning av upphandlingarna som vi gjorde 2011 och 2012, säger Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

- Förhoppningsvis kan guiden vara till konkret stöd i kommunernas arbete med att utveckla upphandlingar. Guiden lyfter bl a principer för en bra kravställning. Guiden innehåller också checklistor i upphandlingens olika steg. Det övergripande syftet är att styra mot en hög kvalitet, i detta fall, av särskilt boende inom äldreomsorgen, säger Lena Svensson från Sveriges Kommuner och Landsting.

Ladda hem guiden här

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Lena Svensson
Sektionen för demokrati och styrning, Sveriges Kommuner och Landsting
Tel: 08-452 7645
Lena.Svensson@skl.se

Anders Morin
Ansvarig välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Tel: 08-55 34 30 48
Anders.Morin@svensktnaringsliv.se

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • äldreboende
  • upphandling
  • privat driven vård och omsorg
  • valfrihet
  • vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med fler än 90 000 årsanställda.

Presskontakt

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29