Pressmeddelande -

Ny undersökning om attityder till valfrihet och vinst i vård och omsorg

Ny undersökning om attityder till valfrihet och vinst i vård och omsorg

En majoritet tycker att det är bra med privata utförare inom vård och omsorg. 7 av 10 tycker det är viktigt att kunna välja i välfärden. En majoritet i befolkningen är också för vinst inom privat vård och omsorg.

Det visar en undersökning om attityder till valfrihet och vinst inom vård och omsorg som Novus Opinion gjort på uppdrag av Vårdföretagarna.

Undersökningen visar bland annat att äldre är mer positiva både till privata utförare och till vinst än vad andra åldersgrupper är. För äldre är valfrihet viktigt.

- Förklaringen tror jag ligger i att erfarenhet av såväl privata som offentliga utförare är mer spridd i den äldre befolkningen. Frågan saknar hos äldre därför den dramatik som ofta finns i den politiska debatten, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef för Vårdföretagarna.

En majoritet anser att kvaliteten i vården kommer att försämras om inte privata vårdföretag får gå med vinst. Särskilt viktigt är detta för väljare i storstäder. Även var fjärde S-väljare säger ja till vinst.

- Det visar att frågan är öppen även bland Socialdemokraternas väljare. Det borde det rödgröna laget se. I Stockholm är det avgörande om man vill vinna majoritet, säger Hans Dahlgren.

- Folk är klokare än vad de flesta politiker tror. Patienter ser ett tydligt samband mellan kvalitet i verksamheten och frågan om vinst.

Undersökningen visar också att om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg får växa kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige.

- Det är något att ta fasta på för alla partier i en valrörelse där den viktigaste frågan är hur vi får fler jobb, avslutar Hans Dahlgren. 

Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion allmänhetspanel 18 - 20 maj 2010.

 • Målgrupp för undersökningen är allmänheten, 18 år och äldre
 • Totalt omfattar undersökningen 1000 intervjuer
 • David Ahlin, opinionsanalytiker på Novus, har ansvarat för undersökningen
 • Metodkommentar: se sista sidan i rapporten

För kommentar:

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef för Vårdföretagarna
076-796 68 69
hans.dahlgren@almega.se

Om undersökningen:

David Ahlin, Novus Opinion
073-940 39 14Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1950 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • hans dahlgren
 • privat vård
 • privat vårdgivare
 • sjukvård
 • sjukvården
 • socialdemokraterna
 • valfrihet
 • vinst
 • vårdföretagarna

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29