Pressmeddelande -

Sverige har EU:s tredje längsta vårdköer

I dag presenterar Health Consumer Powerhouse sin årliga mätning av Europas sjukvård, EHCI. Det är femte året i rad som institutet mäter Europas sjukvård utefter en mängd parametrar. Sverige får åter toppbetyg när det gäller medicinska resultat, men betyget dras ner av långa väntetider. I år är det bara Portugal och Storbritannien som har längre väntetider.

- Sverige har överlägsen vårdkvalitet, men trots vårdgarantier och kömiljard är tillgängligheten fortfarande skrämmande dålig, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Totalt sett hamnar Sveriges vård på en åttonde plats bland de 33 länder som jämförs, och sjunker tre placeringar från förra året. Sverige får 762 poäng och indexet vanns för andra året i rad av Nederländerna med rekordhöga 875 poäng, följda av Danmark (819), Island (811) och Österrike (795).

En kritik som riktas i undersökningen mot Sverige är att utvecklingen står stilla på viktiga områden inom vården som konsumentinformation. Det leder till en sämre placering i årets index, förklarar EHCI-indexets utvecklingsansvarige fil. Dr Arne Björnberg i ett pressmeddelande.

EHCI 2009 visar också att de framgångsfaktorer som Europas ledande länder har gemensamt är god sjukvårdsinformation och valfrihet som gör att patienterna engageras i vårdbesluten.

- Väntetiderna måste kortas och det görs bäst genom valfrihet och medinflytande för vårdtagarna, säger Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Undersökningen konstaterar att om Sverige kunde nå samma nivå som Tyskland i väntetider skulle Sverige placera sig som Europas silvermedaljör - två - i den totala undersökningen och få 850 poäng. Guldmedaljen skulle dock fortfarande Nederländerna ha.

Om Euro Health Consumer Index (EHCI)

EHCI har blivit en standard för jämförelser inom europeisk sjukvård. Undersökningen rankar i år 33 europeiska nationella sjukvårdssystem utifrån 38 indikatorer, vilka täcker sex delområden som är viktiga för vårdkonsumenten: Patienträttigheter och information, E-hälsa, Väntetider till behandling, Behandlingsresultat, Vårdåtagandets omfattning samt Tillgång till läkemedel.

Indexet ställs samman genom en kombination av offentlig statistik, egen forskning och patientundersökningar. Indexet framställs av analys- och undersökningsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) i Bryssel och Stockholm. Undersökningen gör analysen från vårdkonsumentens perspektiv. 2009 års index är ett samarbete med EU-kommissionen och med tillskyndan av det svenska EU-ordförandeskapet.

För ytterligare information

www.vardforetagarna.se

Hans Dahlgren
näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
tel. 08-762 68 69
mobil. 070-345 68 69

David Wästberg
presschef, Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

För frågor om undersökningen:
Arne Björnberg, fil.dr. och utvecklingschef, Health Consumer Powerhouse, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com, +46 705 84 84 51

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Närmare 1850 företag med drygt 54 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer: http://www.healthpowerhouse.com/archives/cat_media_room.html.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • valfrihet
  • health consumer powerhouse
  • ehci
  • sjukvården
  • sjukvård
  • privat vårdgivare
  • privat vård
  • hans dahlgren

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29