Pressmeddelande -

Vårdföretagarna kommenterar Konkurrensverkets rapport om Vårdvalet

Vårdvalsreformen börjar bli en succé. Det är en av slutsatserna av Konkurrensverkets delrapport om vårdvalet i primärvården, ”Uppföljning av vårdval i primärvården”, som nyligen presenterats.

Konkurrensverket konstaterar att tillgängligheten har ökat, bemötandet av patienterna blivit bättre och att patienternas valfrihet har stärkts. Det är ett gott betyg åt en reform som verkat i knappt fem månader.

Inte mindre än 181 nya vårdenheter har tillkommit eller godkänts för etablering sedan vårdvalssystem infördes i landstingen. Det är en ökning med 19 procent. Dessutom erbjuder många vårdenheter utökade öppettider. Patienten står i centrum och kundservice har fått större uppmärksamhet.

Allt detta är bra. Även i fråga om uppdragens bredd gör Konkurrensverket enligt vår mening en delvis korrekt analys. Precis som vi ofta påpekar finns det omfattande problem och reella hinder när landstingen lägger alldeles för breda uppdrag på de privata vårdgivarna. Det är uppenbart att det missgynnar små vårdgivare, som inte har möjligheten, resurserna eller kapitalet att initialt fylla ut ett sådant brett uppdrag, säger Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Detta blir ett stort problem i glesbygd/landsbygd och blir än värre mede den passiva listningen. Precis som Konkurrensverket visar är en passiv listning ett problem för nya vårdgivare som etablerar sig eftersom ersättningen ofta grundar sig på antalet listade patienter.

För de nya små vårdgivarna som etablerar sig finns det ett stort hinder i det breda uppdraget och den passiva listningen; hinder som många gånger omöjliggör etablering för flera vårdgivare menar Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.  Konkurrensverket borde även gett en rekommendation om smalare uppdrag för att underlätta etableringar i glesbygd anser Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Nu är det upp till regering och opposition att ta Konkurrensverkets rapport till sig; vårdvalet har lett till stora framsteg mot mer valfrihet, bättre tillgänglighet och bemötande; allt är viktiga komponenter i målsättningen om en jämlik vård hävdar Hans Dahlgren, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Men vi kan gå vidare. Konkurrensneutraliteten måste förbättras, mångfalden av flera olika vårdvalsmodeller i fråga om uppdragens bredd, samverkansmöjligheter för mindre vårdföretag med mera finns fortfarande kvar som utmaningar. Vårdvalen har kommit för att stanna och är ett effektivt instrument för en bättre vård på alla sätt. Men de kan bli ännu bättre.

- Listningen måste göras om så att även nya etableringar kan ta del av dem som inte gjort ett aktivt val.

- Ett snävare uppdrag krävs i glesbygd. Detta skulle inte bara spara pengar för landstinget utan även skapa drivkrafter för små lokala vårdföretag.

- Patientinformationen måste förbättras, en oberoende myndighet måste ge medborgare tydlig och korrekt information.

- Informationen om valet av vårdgivare måste förbättras. Idag är en majoritet av invånarna i Västerbotten missnöjda med den information de fått. Endast 19 % anser att de fått tillräcklig information om vilka primärvårdgivare de kan välja mellan och hur valet går till.

- Konkurrensneutralitet mellan vårdgivare måste finnas fullt ut. Sanktionssystem bör införas då konkurrensneutraliteten mellan vårdgivare bryts avslutar Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdföretagarna
  • hans dahlgren

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Över 1900 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29