Pressmeddelande -

Vårdföretagarna kommenterar Socialdemokraternas förslag för att stoppa fusket i vården.

Vårdföretagarna välkomnar Socialdemokraternas förslag till skärpt tillsyn och en kommande certifiering av vårdgivare. Från Vårdföretagarnas sida tycker vi självklart att det är oacceptabelt med fusk och det sprider förstås en negativ bild av den privat drivna vården, vilket är djupt olyckligt, säger Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna .

Det senaste året har 300 nya små företag startats och nio av tio vårdföretag har färre än tio anställda, enligt SCB. Flertalet av företagen är alltså små eller medelsstora och dessutom drivna av entreprenörer med ett stort engagemang som inte sällan själva har bakgrund inom vård och omsorg. Att några av dessa företag visar sig fuska på ett sätt som kan betecknas som kriminellt drabbar hela branschen, säger Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Fusk förekommer i alla system men det är orimligt att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och enskilda landsting hanterar skattebetalarnas pengar så vårdslöst och inte använder de verktyg som finns. Tillsynen måste bli bättre i hela landet och det politiska ansvarstagandet större, hävdar Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har i flera år drivit frågan om en oberoende nationell utvärdering av all vård och omsorg, bland annat med fokus på tillsyn av att skattepengar går till vård och omsorg, motsvarande den nationella tillsyn som Socialstyrelsen gör för den medicinska kvaliteten. Det pågår också ett arbete inom Vårdföretagarna som kommer att resultera i någon form av certifiering och etisk stadga som sträcker sig längre än gällande lagstiftning och möjlighet till uteslutning av medlemmar som inte följer den stadgan. Vår förhoppning är att detta, i kombination med att huvudmännen ser över sina rutiner och tar sitt ansvar, ska stävja det fusk som förekommer avslutar Hans Dahlgren Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

För ytterligare information:

Hanss Dahlgren, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

tel: 076-796 68 69, hans.dahlgren@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdföretagarna
  • socialdemokraterna
  • privat vårdgivare
  • privat vård
  • hans dahlgren

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Över 1900 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29